Wykażecie się w dzisiejszym polonistycznym? Komplet tylko dla oczytanych

1 / 10

"Hamlet" - jak na imię miała matka Hamleta?

2 / 10

Która forma zapisu stwierdzenia jest poprawna?

3 / 10

"Nad Niemnem" - ile rodzeństwa miał Benedykt Korczyński?

4 / 10

Koniugacja to odmiana:

5 / 10

"Wesele" - w jakich czasach miała miejsce akcja utworu?

6 / 10

Czy przed wyrazem "ponieważ" stawiamy przecinek?

7 / 10

"Tango" - na co Artur namawiał swoją babkę?

8 / 10

Baśń należy do:

9 / 10

"Świętoszek" - jakie podejście do religii miał Tartuffe?

10 / 10

Personifikacja należy do środków stylistycznych:

Uda wam się zdobyć komplet?