Nowy szkolny rozstrzygnie, kto uważał na lekcjach. Zdobędziesz choć 6 punktów?

1 / 10

Kto jest autorem zbioru opowiadań pt. "Sanatorium pod klepsydrą", który wydano po raz pierwszy w 1937 roku?

2 / 10

Dane są liczby: -5 i -7. Które z poniższych wyrażeń jest ujemne?

3 / 10

Przykładem powieści parabolicznej jest:

4 / 10

Konkurs chemiczny trwa 1 godzinę i 15 minut. Każdy uczestnik ma do rozwiązania 30 zadań. Gdyby uczestnik konkursu przeznaczył na rozwiązanie każdego zadania tyle samo czasu, to jedno zadanie rozwiązywałby:

5 / 10

Oblicz: 5! - 2! * 4!

6 / 10

Jak nazywa się miasto, w którym toczy się akcja powieści pt. "Dżuma" autorstwa Alberta Camus?

7 / 10

Wartość wyrażenia 5,6 : 0,8 jest równa:

8 / 10

W którym roku wprowadzono reformę administracyjną, w wyniku której ustanowiono trójstopniowy podział administracyjny?

9 / 10

Jaki rodzaj okolicznika występuje w zdaniu "Jutro to zrobię"?

10 / 10

Z ilu atomów tlenu składa się cząsteczka ozonu?

Na komplet punktów mogą liczyć wyłącznie najtęższe umysły!