Quiz harcerski z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Zdobędziecie komplet?

1 / 7

Dzień Myśli Braterskiej to harcerskie święto:

2 / 7

Gdzie na świecie obchodzi się DMB?

3 / 7

Najmłodsza grupa harcerska to:

4 / 7

Który rok przyjmuje się za rok założenia polskiego harcerstwa?

5 / 7

Jaka część umundurowania świadczy o funkcji, jaką dana osoba pełni w harcerstwie?

6 / 7

Ile jest stopni w polskim harcerstwie?

7 / 7

Który ze stopni instruktorskich jest najwyższy?

Czuwaj!