Coczwartkowa powtórka z języka polskiego. 5/10 to już sukces!

1 / 10

W jakim mieście ma miejsce akcja "Mendla Gdańskiego"?

2 / 10

Głoski ą, ę, m, n, ń to głoski:

3 / 10

"Gloria victis" - kto na początku opowiadania jest narratorem?

4 / 10

Jak można przetłumaczyć z łaciny stwierdzenie "persona non grata"?

5 / 10

Kto jest autorem "Szewców"?

6 / 10

Opisem budowy oraz odmianą wyrazów zajmuje się:

7 / 10

"Granica" - jak miała na imię żona Zenona?

8 / 10

Słowo "marcepan" jest zapożyczeniem z języka:

9 / 10

Jak nazywał się wachmistrz z "Potopu"?

10 / 10

Które z podanych słów jest imiesłowem przysłówkowym uprzednim?

Sprawdźcie swoją wiedzę!