Czas ruszyć szare komórki! W tym quizie matematycznym komplet zdobędą nieliczni!

1 / 10

Na wykresie przedstawiono wykres funkcji:

2 / 10

Funkcja liniowa rośnie, kiedy jej współczynnik kierunkowy jest:

3 / 10

Pochodna funkcji y = sin(x) to:

4 / 10

Dłuższy bok w trójkącie prostokątnym:

5 / 10

Oblicz pole trapezu mając dane: a (podstawa górna) = 5, b (podstawa dolna) = 7, h (wysokość) = 4:

6 / 10

Która liczba (z podanych) jest największa? [^-potęga, np. 2^2=4]

7 / 10

Badanie monotoniczności funkcji to zagadnienie z działu:

8 / 10

Czterowymiarowa (4D) "bryła: w matematyce to:

9 / 10

Cosinus(90 stopni) równy jest:

10 / 10

Znajdź wszystkie pierwiastki tego równania: x^2 + x = 0

.