Czas na powtórkę z chemii! W tym quizie komplet zdobywają tylko prawdziwi znawcy!

1 / 10

Jakie pH uważamy za zasadowe?

2 / 10

Ile wynosi temperatura wrzenia eteru dietylowego?

3 / 10

Wodorotlenek + kwas to jedna z metod otrzymywania soli:

4 / 10

Woda jest rozpuszczalnikiem:

5 / 10

Jednostka napięcia powierzchniowego to:

6 / 10

Skala Mohsa określa:

7 / 10

Czy obniżenie ciśnienia może obniżyć temperaturę wrzenia wody?

8 / 10

Który z podanych pierwiastków znajduje się w paście do zębów?

9 / 10

Czy kwas solny jest palny?

10 / 10

Jaka jest nazwa związku chemicznego o wzorze HClO4?

.