W szkolnym najwięcej punktów zdobędą oczytani. Pozostali będą mieli pod górkę

1 / 10

Z której dynastii wywodził się Bolesław Krzywousty?

2 / 10

Uczestnicy wycieczki rowerowej potrzebują szczegółowej mapy. Najdokładniejsza będzie mapa w skali:

3 / 10

Łoś jest symbolem parku narodowego, który leży na terenie województwa:

4 / 10

Czym jest porównanie homeryckie?

5 / 10

Szczątki roślin i zwierząt ulegają w glebie rozkładowi na proste związki mineralne. Aby ten rozkład był możliwy, potrzebny jest tlen, ponieważ:

6 / 10

W którym roku zawarto traktat w Verdun?

7 / 10

Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej: 1, a, b, c, 10. Mediana liczb: 1, a, b jest równa 3, a mediana liczb: a, b, c, 10 jest równa 5. Liczba c jest równa:

8 / 10

W wierszu Czesława Miłosza pt. "Ojciec objaśnia" w wersie "Paryż chce wieży towarzyszyć krokom" występuje:

9 / 10

W wycieczce uczestniczyło 32 uczniów. Dziewcząt było o 8 więcej niż chłopców. Ile dziewcząt było w tej grupie?

10 / 10

Jakie oddziaływanie zachodzi pomiędzy populacją brzozy a populacją mszycy?

Pochwalisz się kompletem punktów?