Uważasz się za osobę oczytaną? To dopasuj te utwory do epoki literackiej!

1 / 15

Adam Mickiewicz, "Romantyczność":

2 / 15

Autor nieznany, "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią":

3 / 15

William Shakespeare, "Hamlet":

4 / 15

Miguel de Cervantes, "Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manchy":

5 / 15

Dante Alighieri, "Boska komedia":

6 / 15

Ignacy Krasicki, "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki":

7 / 15

Eliza Orzeszkowa, "Nad Niemnem":

8 / 15

Mikołaj Rej, "Żywot człowieka poczciwego":

9 / 15

Bolesław Prus, "Lalka":

10 / 15

Jan Kochanowski, "Treny":

11 / 15

Juliusz Słowacki, "Kordian":

12 / 15

Gabriela Zapolska, "Moralność Pani Dulskiej":

13 / 15

Jan Chryzostom Pasek, "Pamiętniki":

14 / 15

Zofia Nałkowska, "Granica":

15 / 15

Stefan Żeromski, "Ludzie bezdomni":

Ten quiz zweryfikuje, kto naprawdę orientuje się w świecie literatury.