W najnowszym polonistycznym niewielkie szanse na komplet! Podołasz wyzwaniu?

1 / 10

"Szewcy" - jak nazywali się czeladnicy uczący się rzemiosła od Sajetana?

2 / 10

Jakie wydarzenie zakończyło epokę Młodej Polski?

3 / 10

"Kordian" - kto rzekomo ma rządzić XIX. wiekiem?

4 / 10

Chcąc wzmocnić zaprzeczenie użyjemy słowa:

5 / 10

Kto jest autorem "Nie-Boskiej komedii"?

6 / 10

Dzieło Słowackiego. Jaką częścią zdania jest słowo "Słowackiego"?

7 / 10

"Gloria victis" - kto miał przekazać Anieli zakrwawioną chustę?

8 / 10

Które z tych określeń nie jest oksymoronem?

9 / 10

"Jądro ciemności" - jak nazywał się zakotwiczony przy brzegu Tamizy jacht?

10 / 10

Co oznacza stwierdzenie "brać na ambit"?

Sprawdź swoją wiedzę!