Ten quiz o historii Polski jest tak trudny, że o komplecie można tylko pomarzyć!

1 / 10

Który z polskich władców doprowadził do rozbicia dzielnicowego?

2 / 10

Bolesław I Chrobry przywrócił Polsce Grody Czerwieńskie, które znajdowały się przy granicy z:

3 / 10

W którym mieście koronowano Władysława Łokietka?

4 / 10

Wojna trzynastoletnia toczyła się w:

5 / 10

W którym roku Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie połączyły się na mocy Unii Lubelskiej?

6 / 10

Władca na zdjęciu to:

7 / 10

W którym roku rozpoczęła się konfederacja barska?

8 / 10

W którym roku wybuchło powstanie listopadowe?

9 / 10

Który organ przekazał w 1918 roku całkowitą władzę Józefowi Piłsudskiemu?

10 / 10

Kiedy dokonano podziału Górnego Śląska?

.