To ostatni czas na powtórkę! Sprawdź, czy zdałbyś maturę podstawową z matematyki!

1 / 10

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, w których zapisie dziesiętnym nie występuje cyfra 2, jest:

2 / 10

Równanie ze zdjęcia (w zbiorze liczb rzeczywistych) ma:

3 / 10

Liczba 78 stanowi 150% liczby c. Wtedy liczba c jest równa:

4 / 10

Trzywyrazowy ciąg (15, 3x, 5/3) jest geometryczny i wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Stąd wynika, że:

5 / 10

Matura podstawowa z matematyki, maj 2021:

6 / 10

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, większych od 700, w których każda cyfra należy do zbioru {1, 2, 3, 7, 8, 9} i żadna cyfra się nie powtarza, jest:

7 / 10

Sześciowyrazowy ciąg liczbowy (1, 2, 2x, x+2, 5, 6) jest niemalejący. Mediana wyrazów tego ciągu jest równa 4. Wynika stąd, że:

8 / 10

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f(x) = -2(x+3)(x-5) . Liczby x1 , x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem:

9 / 10

Matura podstawowa z matematyki, maj 2018:

10 / 10

Suma wszystkich rozwiązań równania x(x-3)(x+2)=0 jest równa:

.