Piekielnie trudny quiz ekstremalny zagnie wszystkich. Komplet punktów? Zapomnij

1 / 10

Najwyższym budynkiem w Europie jest:

2 / 10

Atrybutami której greckiej bogini były pawie i krowy?

3 / 10

Most Vasco da Gamy łączy brzegi rzeki:

4 / 10

Spośród poniższych staropolskich miar największą jest:

5 / 10

W którym roku miała miejsce katastrofa lotnicza, w której zmarło 77 pasażerów i 10 członków załogi, w tym m.in. Anna Jantar?

6 / 10

Które z poniższych zdań zawiera błąd interpunkcyjny?

7 / 10

Pod jakim adresem mieszkał Sherlock Holmes?

8 / 10

W którym roku Stonehenge wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO?

9 / 10

Ernest Hemingway zmarł w wyniku:

10 / 10

Jak nazywa się ten rodzaj średniowiecznego hełmu?

Tym razem nie przesadzamy - jest naprawdę trudno! Ile punktów zdołasz wywalczyć?