Ten copiątkowy jest nietypowy! Zebraliśmy 10 najtrudniejszych pytań z poprzednich!

1 / 10

Z którego filmu to kadr?

2 / 10

Z jaką prędkością dźwięk przemieszcza się w próżni?

3 / 10

"You have met" to zdanie w czasie:

4 / 10

Aspiryna to:

5 / 10

Który z wymienionych pierwiastków ma najmniejszą gęstość?

6 / 10

Najmniejsza jednostka informacji w informatyce:

7 / 10

Jednostka konduktancji (przewodności elektrycznej) to:

8 / 10

Gdzie odbyły się letnie igrzyska olimpijskie w 2016 roku?

9 / 10

Stolica Uzbekistanu to:

10 / 10

Kto jest autorem obrazu ze zdjęcia?

.