Tym razem przesadziliśmy z pytaniami. 2/5 w tym quizie akademickim to już sukces!

1 / 5

Obieg realizowany w lotniczych silnikach odrzutowych:

2 / 5

Na zdjęciu widzimy schemat silnika typu:

3 / 5

Liczba Macha M > 1 oznacza:

4 / 5

Gwałtowna przemiana fazowa z fazy ciekłej w gazową pod wpływem zmniejszenia ciśnienia to:

5 / 5

Wzór na entalpię całkowitą to:

.