Masz pamięć do dat? Sprawdź się w tym błyskawicznym quizie historycznym!

1 / 5

W którym roku wybuchło powstanie listopadowe?

2 / 5

W którym roku odbył się chrzest Polski?

3 / 5

W którym roku Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie połączyły się na mocy Unii Lubelskiej?

4 / 5

W którym roku wybuchła Rewolucja Październikowa w Rosji?

5 / 5

W którym roku miała miejsce denominacja złotego?

.