Ten szybki quiz o chemii to szansa na komplet! Uwaga na 7 pytanie!

1 / 8

Temperatura wrzenia etanolu wynosi:

2 / 8

Z jakich pierwiastków składa się palony gips?

3 / 8

W jakim zakresie pH fenoloftaleina zabarwia się na kolor malinowy?

4 / 8

Do produkcji, której z wymienionych rzeczy może być użyty polietylen?

5 / 8

W jakiej jednostce podajemy masę molową?

6 / 8

Jakie główne składniki znajdują się w LPG?

7 / 8

Kto jest autorem układu okresowego pierwiastków chemicznych?

8 / 8

Dokończ tekst: "Pamiętaj chemiku młody ..."

.