W historycznym pytamy tylko o średniowiecze w Polsce! 6/10 to już dobry wynik

1 / 10

To z pewnością wiecie. Chrzest Polski to rok:

2 / 10

Jak nazywał się pierwszy król Polski?

3 / 10

Kto zjednoczył Wielkopolskę i Pomorze?

4 / 10

Średniowieczna opowieść łącząca wątki biblijne z legendami to...

5 / 10

Tego uczą już w szkole podstawowej. Kto jest autorem "Kroniki polskiej"?

6 / 10

A.D. to skrót od Anno Domini, co oznacza:

7 / 10

Czy epidemia dżumy dotarła także i do Polski?

8 / 10

Kto był ostatnim królem Polski?

9 / 10

Bitwa pod Grunwaldem to oczywiście rok 1410. A dokładny dzień?

10 / 10

W którym mieście w 1364 roku powstał pierwszy polski uniwersytet?

Uczyliście się tego w szkole, pamiętacie coś jeszcze?