W szkolnym komplet tylko dla najlepszych! Byliście piątkowymi uczniami?

1 / 10

Podstawową jednostką dziedziczności jest:

2 / 10

Jakie miasto jest stolicą Hiszpanii?

3 / 10

Gdy Jacek miał 12 lat, jego brat był od niego 2 razy starszy. Teraz Jacek ma 20 lat. Ile lat ma jego brat?

4 / 10

W "Balladynie" tytułowa bohaterka i jej siostra Alina miały za zadanie zebrać pewne owoce. Jakie były to owoce?

5 / 10

Ile decymetrów sześciennych mieści się w litrze?

6 / 10

Znane w całej Polsce drzewo o imieniu Bartek to:

7 / 10

Jaką częścią mowy jest słowo "nad"?

8 / 10

Kto dokonał rozbicia dzielnicowego?

9 / 10

W pewnej klasie jest 7 dziewczynek. Trzy z nich mają 159 cm wzrostu, jedna ma 162 cm, dwie mają 168 cm i jedna ma 176 cm wzrostu. Ile wynosi mediana wzrostu tych dziewczynek?

10 / 10

W skład kuli ziemskiej wchodzą geosfery. Jedna z nich to litosfera. Czym ona dokładniej jest?

Pamiętacie jeszcze cokolwiek ze szkoły?