W historycznym badamy starożytność! Jak dużo o niej wiecie?

1 / 10

Za koniec starożytności uznaje się rok 476, czyli:

2 / 10

Inna nazwa starożytności to:

3 / 10

W Grecji był to okres rozwoju polis. Co kryje się pod tą nazwą?

4 / 10

Jaką nazwę nosił zbiór praw wprowadzony przez babilońskiego króla?

5 / 10

Życie Egipcjan regulowane było rytmem...

6 / 10

Gdzie narodził się sanskryt?

7 / 10

Tygrys i Eufrat to...

8 / 10

Kto zwyciężył w 490 r. p.n.e. pod Maratonem?

9 / 10

Święto którego z bogów rzymskich obchodzone było w Idy marcowe?

10 / 10

Mimesis to zasada obowiązująca w starożytnej sztuce. Co głosiła?

Pamiętacie jeszcze coś z lekcji historii?