Szybka piątka. Poranny quiz na pobudzenie szarych komórek

1 / 5

Który kontynent ma najwięcej wysp?

2 / 5

W którym roku miała miejsce rewolucja bolszewicka w Rosji?

3 / 5

Sód jest:

4 / 5

Który polski zamek jest największy?

5 / 5

W którym roku pojawiła się polska wersja serwisu Facebook?

Czy każdemu uda się zdobyć komplet punktów?