Pamiętacie PRL? Udowodnijcie to w najnowszym quizie historycznym!

1 / 10

PRL to skrót od:

2 / 10

Ostatnim premierem w tym okresie był:

3 / 10

Stan wojenny został wprowadzony w roku:

4 / 10

"Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie!" Czyje to słowa?

5 / 10

28 czerwca 1956 r. wybuchły strajki w:

6 / 10

Oficjalnie PRL istniał od roku:

7 / 10

Dekada Gierka to lata:

8 / 10

Do jakiego ugrupowania należał Waldemar Pawlak?

9 / 10

Czego dotyczyła zawarta z ZSRR w 1957 roku umowa repatriacyjna?

10 / 10

Początek "Solidarności" to z kolei rok:

Powodzenia!