CDXLV Copiątkowy quiz wiedzy

1 / 10

Hetmanem, który pokonał Szwedów pod Kircholmem był:

2 / 10

Domniemane więzienie CIA w Polsce miało znajdować się:

3 / 10

Która para artystów nie jest spokrewniona?

4 / 10

Fagot należy do instrumentów:

5 / 10

New Hampshire to:

6 / 10

Który z tych półwyspów nie leży w Europie:

7 / 10

Luxtorpeda był/a:

8 / 10

Najciemniejszy z tych kolorów jest:

9 / 10

Którą planetą licząc od Słońca jest Mars?

10 / 10

Czym NIE jest Atlas?