CDXLVII Copiątkowy quiz wiedzy

1 / 10

Na zdjęciu widzimy wizerunek jednego z komunistycznych dyktatorów. Był nim:

2 / 10

W której z tych dyscyplin i konkurencji sportowych używa się broni strzeleckiej?

3 / 10

"Umrzeć - tego nie robi się kotu/Bo co ma począć kot/w pustym mieszkaniu" - to początek pięknego wiersza:

4 / 10

Który z tych kadrów pochodzi z "Gwiezdnych wojen"?

5 / 10

Który z tych obszarów Polski nie istnieje?

6 / 10

Rijeka to miasto znajdujące się w:

7 / 10

Ile komór i przedsionków ma łącznie zdrowe serce człowieka?

8 / 10

Co oznaczają litery CK w herbie Kielc?

9 / 10

Tradycja wskazuje, że pierwszym chrześcijańskim męczennikiem był:

10 / 10

Czego raczej NIE wywoła spadek kursu złotego do innych walut?