439. Ekstremalny quiz wiedzy

1 / 12

Najbardziej na południe wysuniętym fragmentem Afryki jest Przylądek: (Krzysztof)

2 / 12

Jaką nazwę Turcy nadali Konstantynopolowi? (MVH)

3 / 12

Co to jest Trąbka Eustachiusza? (Krzysztof)

4 / 12

Jak nazywa się stolica Bangladeszu? (Oskar)

5 / 12

Jednostka odległości, odpowiadająca średniej odległości Ziemi od Słońca, stosowana w astronomii, tzw. jednostka astronomiczna, to w przybliżeniu: (jaras)

6 / 12

Tradycyjne mieszkanie Mongoła to: (MHV)

7 / 12

Kołomyja to: (Ola)

8 / 12

Amfibole to rodzaj: (Andrzej)

9 / 12

Jagiellonowie rządzili w Polsce przez prawie 200 lat. A ile to było pokoleń królów? (Mikołaj)

10 / 12

Które miasto leżące obecnie w Polsce należało historycznie do Moraw? (Konrad, Wrocław)

11 / 12

Kohezja, to: (Albatros63)

12 / 12

W jakim mieście ma siedzibę Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), do której nie należy żadne państwo europejskie? (Jacek)