Rozpoznasz, który to władca Polski po obrazie Matejki?

1 / 12

Na początek król, który był wybitnym strategiem wojennym. Jest to:

2 / 12

Ten władca miał duże zacięcie do prowadzenia polityki zagranicznej, a jest to:

3 / 12

Jego pasją były sztuka i kultura. Kogo widzimy na tym obrazie?

4 / 12

Chyba nie musimy przedstawiać tego władcy Polski. To:

5 / 12

Którą z polskich władczyń przedstawia ten obraz?

6 / 12

Ten król bardzo skutecznie wojował z Krzyżakami. Nazywał się:

7 / 12

O partnerkach tego władcy rozpisują się historycy. Pod jakim imieniem go znamy?

8 / 12

Nie zagrzał długo miejsca na polskim tronie. Kto to?

9 / 12

Kronikarze opisują go jako władcę niskiego wzrostem, ale wielkiego duchem. Tak Matejko wyobrażał sobie:

10 / 12

Jej ojciec i brat przyczynili się do rozkwitu Rzeczypospolitej. Nazywała się:

11 / 12

Ten król tak się zasłużył królestwu, że do dziś krąży o nim pewne powiedzenie. Jest to:

12 / 12

Na sam koniec król, którego panowanie uważa się za złotą erę Rzeczypospolitej. Tak Jan Matejko przedstawił:

To wyzwanie z dziedziny historii i sztuki