487. Ekstremalny quiz wiedzy - sprawdź się!

1 / 12

Jak obecnie nazywa się państwo, które przez wiele lat nosiło nazwę Birma? (Krystyna)

2 / 12

Do parzystokopytnych nie zalicza się: (mpwlc)

3 / 12

Za jednego z największych mówców świata starożytnego uznawany jest: (PKak)

4 / 12

Przyjmuje się, że tzw. wiek balzakowski kobiet to: (M.N.)

5 / 12

Który z tych krajów NIE JEST krajem skandynawskim? (Wojtek)

6 / 12

W którym zespole muzycznym nie występował lider Foo Fighters - Dave Grohl? (szartom)

7 / 12

Polski premier który najdłużej sprawował swój urząd to: (magnolia)

8 / 12

Na którym kontynencie znajduje się najdłuższy łańcuch górski położony powyżej poziomu morza? (Marek)

9 / 12

A może pytanie z pojęć staropolskich? Co to był szustokor? (ciocia)

10 / 12

Przez jakie morze rzucił się Czarniecki, dla "Ojczyzny ratowania"? (Adam)

11 / 12

"Słowik to, a nie skowronek się zrywa (...)" to fragment kwestii z: (MEB)

12 / 12

"Ciemnogród" kojarzymy z twórczością: (mpwlc)