Szkolna powtórka. 8 przedmiotów, 8 pytań. Zmierz się z koszmarami z dzieciństwa!

1 / 64

LEKCJA PIERWSZA: HISTORIA

Bitwa pod Cedynią była zbrojnym starciem Polski i:

2 / 64

Lech Wałęsa został laureatem pokojowej Nagrody Nobla w roku:

3 / 64

W którym roku zmarł Józef Stalin?

4 / 64

Pierwszym królem Polski był Bolesław I Chrobry, a drugim?

5 / 64

A pamiętasz, kto był drugim prezydentem Polski? Pierwszy pełnił swój urząd zaledwie kilka dni.

6 / 64

Państwem, które na raz zajmowało największy obszar globu w historii, było imperium:

7 / 64

Europejczykami, którzy jako pierwsi dotarli do Ameryki byli:

8 / 64

Wszyscy ci prezydenci USA zmarli w trakcie pełnienia urzędu. Który z nich NIE został zastrzelony?

9 / 64

LEKCJA DRUGA: JĘZYK POLSKI

'Damian kupił mamie prezent' - w tym zdaniu podmiotem jest słowo:

10 / 64

Pierwszą opublikowaną częścią 'Dziadów' Mickiewicza jest:

11 / 64

Wyrażenie 'siedem lat tłustych i siedem lat chudych' pochodzi:

12 / 64

Większa część akcji 'Hamleta' dzieje się:

13 / 64

'To jest pytanie językowe / to jest pytanie z polskiego / to jest trudne pytanie' - który środek stylistyczny tutaj zastosowaliśmy?

14 / 64

Na którą sylabę od końca w słowie 'osiemset' pada akcent?

15 / 64

Córka Jana Kochanowskiego, której śmierć zainspirowała 'Treny', miała na imię:

16 / 64

Literackiej nagrody Nobla NIE zdobył:

17 / 64

LEKCJA TRZECIA: GEOGRAFIA

Najkrótsza granica Polski to ta z:

18 / 64

Które z wymienionych miast jest stolicą województwa podlaskiego?

19 / 64

Najdalej na północ wysunięty punkt Polski znajduje się:

20 / 64

Z iloma państwami graniczy Francja w Europie?

21 / 64

Które państwo ma na swoim terytorium najwięcej stref czasowych?

22 / 64

Stolicą Maroka jest:

23 / 64

Kolorem czerwonym zaznaczono:

24 / 64

Przez terytorium którego z państw NIE przechodzi równik?

25 / 64

LEKCJA CZWARTA: MUZYKA

Do, re, mi, fa, ...:

26 / 64

Najstarsza pieśń polska to Bogurodzica. Uzupełnij brakujące słowo: "Bogiem ____ Maryja?

27 / 64

Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven i Joseph Haydn to trójka tzw. klasyków:

28 / 64

Kontrabas, wiolonczela, altówka i skrzypce to instrumenty strunowe:

29 / 64

A flet, obój, klarnet, saksofon to instrumenty dęte:

30 / 64

Uwertura to:

31 / 64

Fryderyk Chopin urodził się w Żelazowej Woli, a zmarł:

32 / 64

♩ to:

33 / 64

LEKCJA PIĄTA: CHEMIA

Maria Skłodowska-Curie odkryła polon oraz:

34 / 64

Węgiel ma symbol:

35 / 64

Kwasy zawsze zawierają:

36 / 64

Pierwiastek o symbolu Pb (łac. plumbum) to:

37 / 64

Liczba atomowa tlenu to:

38 / 64

Deuter i tryt to izotopy:

39 / 64

Ile atomów tlenu znajduje się w tym wzorze kwasu azotowego (V): 5HNO3

40 / 64

Uzupełnij: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + ___

41 / 64

(Jeszcze ta i dwie) LEKCJA SZÓSTA: FIZYKA

Do temperatury NIE odnosi się skala:

42 / 64

Dokończ pierwszą zasadę dynamiki Newtona: 'W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem...'

43 / 64

Woltomierz mierzy:

44 / 64

Uzupełnij wzór: prędkość 'v' równa się droga 'S' podzielić na ___

45 / 64

Pierwsza prędkość kosmiczna to taka prędkość, dzięki której ciało może:

46 / 64

Dźwięki o częstotliwości nie słyszanej przez człowieka to ultradźwięki oraz:

47 / 64

Bieguny magnetyczne oznaczamy literami:

48 / 64

Przybliżona prędkość światła to:

49 / 64

(Przedostatnia) LEKCJA SIÓDMA: MATEMATYKA

1 promil to jaka część całości:

50 / 64

Jeśli średnica koła wynosi 1, to jego obwód wynosi:

51 / 64

Suma kątów w czworokącie wynosi:

52 / 64

6+6*6=

53 / 64

6!:

54 / 64

(x+1)(2+y)=

55 / 64

Wskaż fałszywe stwierdzenie na temat kwadratu:

56 / 64

2,4,8,16,32,... to ciąg:

57 / 64

LEKCJA ÓSMA: BIOLOGIA

Owoce dębu to:

58 / 64

Bobry "mieszkają" w:

59 / 64

Z wymienionych oddziaływań wskaż nieantagonistyczne:

60 / 64

Największy narząd ludzkiego ciała to:

61 / 64

Przodkiem człowieka współczesnego NIE jest:

62 / 64

Prawidłowo zbudowana ludzka komórka (oprócz płciowych) zawiera:

63 / 64

Kalafior, brukselka, kalarepa to wszystko (ale nie wszystkie) odmiany kapusty warzywnej. Wskaż gatunek niespokrewniony z powyższymi:

64 / 64

Zewnętrzne cechy różnicujące osobniki obydwu płci to: