Uważasz się za osobę inteligentną? Wystarczy 10 pytań, aby to sprawdzić

1 / 10

Zacznijmy od czegoś łatwego. Która liczba powinna być następna: 80, 10, 70, 15, 60...

2 / 10

Która para liter polskiego alfabetu pasuje do tych: CD, ST, AB

3 / 10

Jeżeli jamnik-pies, to:

4 / 10

Ile zer musisz napisać, wypisując wszystkie liczby od od 1 do 100?

5 / 10

3 sekretarzy potrzebuje 3 minut by przepisać 3 strony tekstu. W ile minut 6 sekretarzy przepisze 18 stron?

6 / 10

Za 3 godziny będzie dwa razy mniej godzin do północy niż za godzinę. Która jest teraz godzina?

7 / 10

Nie daj się w tym pytaniu zwieść. Która liczba będzie następna: 7, 1, 3, 7, 5, 7, 7...

8 / 10

Wybieramy liczbę 14, ale nie 13; liczbę 49, ale nie 48, liczbę 84, ale nie:

9 / 10

Jedna dziesiąta, jednej trzeciej z dwóch trzecich liczby 45 to:

10 / 10

2 osoby stoją w tym samym miejscu. Następnie idą w przeciwnych kierunkach 3 m, a potem skręcają w lewo i idą 2 m. Jak daleką są teraz od siebie?

Na taki wysiłek umysłowy trzeba się przygotować