Wybraliśmy 15 lektur szkolnych. Rozpoznasz je tylko po jednym słowie?

1 / 15

My zamieszczamy tylko jedno słowo, ty kojarzysz je z odpowiednią lekturą. Zaczynamy: Sztucer

2 / 15

Mur

3 / 15

Piegi

4 / 15

Lutnia

5 / 15

Sosna

6 / 15

Mrówki

7 / 15

Fenicjanie

8 / 15

Węgiel

9 / 15

Ryby

10 / 15

Bunia

11 / 15

Róg

12 / 15

Siekiera

13 / 15

Subiekt

14 / 15

Syreny

15 / 15

Miasto