Każdy Polak powinien znać odpowiedzi na te pytania. Zdobędziesz komplet?

1 / 12

Konstytucja 3 maja była:

2 / 12

Rozszyfrowanie Enigmy przyczyniło się do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej. Jako pierwsi dokonali tego:

3 / 12

Za panowania którego polskiego władcy w Polsce ustanowiono niezależną metropolię kościelną?

4 / 12

Która uchwała zapewniała pełną tolerancję religijną w Rzeczypospolitej Obojga Narodów?

5 / 12

Wóz Drzymały stal się symbolem walki w:

6 / 12

Którą walutę zastąpił polski złoty?

7 / 12

Jednym z wygranych polskich powstań było:

8 / 12

Na początku XX w. Galicja była jednym z największych światowych producentów:

9 / 12

W 1605 r. pod Kircholmem 3,6 tys. Polaków zniszczyło liczące 11 tys. żołnierzy wojsko:

10 / 12

Kazimierz Funk był twórcą nauki o:

11 / 12

Słynny polski lekarz Hilary Koprowski stworzył pierwszą doustną szczepionkę na:

12 / 12

Ile niemieckich samolotów zniszczył Dywizjon 303?

Do zdobycia 12 punktów!