Tych wierszy uczyliśmy się w szkole. Potraficie dokończyć ich fragmenty?

1 / 12

Tych wierszy uczyliście się w szkole. Sprawdźcie, czy jeszcze je pamiętacie i dokończcie brakujące zwrotki.

2 / 12

Tę fraszkę Kochanowskiego musicie pamiętać: ''Ślachetne zdrowie, / Nikt się nie dowie, / Jako smakujesz, / Aż się _________.''

3 / 12

W jakim szyku szli żołnierze z Westerplatte w wierszu Gałczyńskiego? ''Kiedy się wypełniły dni / i przyszło zginąć latem, / prosto do nieba _________ szli / żołnierze z Westarplatte.''

4 / 12

To fragment "Do tego, co czytał" Mikołaja Reja: ''A niechaj _____ wżdy postronni znają, / Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!''

5 / 12

Tak wygląda sonet "Do trupa" J.A. Morsztyna - czego w nim brakuje? ''Leżysz zabity i jam też zabity, / Ty - strzałą śmierci, ja - strzałą miłości, / Ty krwie, ja w sobie nie mam __________, / Ty jawne świece, ja mam płomień skryty''

6 / 12

W części II ''Dziadów'' znalazł się taki fragment: ''A kto prośby nie posłucha, / W imię Ojca, Syna, Ducha. / Widzicie ____________? / Nie chcecie jadła, napoju, / Zostawcież nas w pokoju; / A kysz, a kysz!''

7 / 12

Ten fragment znacie bez wątpienia. Gdzie pani grzebie pana? ''Zbrodnia to niesłychana, / Pani zabija pana; / Zabiwszy grzebie w gaju, / ___________________, / Grób liliją zasiewa.''

8 / 12

Jeden z najpiękniejszych wierszy Leśmiana zaczyna się tak: ''W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem / Zapodziani po głowy, przez długie godziny / Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. / Palce miałaś __________________________.''

9 / 12

To ile tych armat było w ''Reducie Ordona''? ''Nam strzelać nie kazano. - Wstąpiłem na działo / I spójrzałem na pole; _______ armat grzmiało.''

10 / 12

A to już ''Bogurodzica'': ''Twego dziela krzciciela, Bożyce, / _____ ______, napełń myśli człowiecze.''

11 / 12

''Rotę'' Konopnickiej zna każdy patriota. Jaka zawierucha ma opaść? ''Do krwi ostatniej kropli z żył, / bronić będziemy ducha, / aż się rozpadnie w proch i w pył / ________ zawierucha. / Twierdzą nam będzie każdy próg. / Tak nam dopomóż Bóg!''

12 / 12

''Hymnu'' Słowackiego zapewne uczyliście się na pamięć. Jak wam pójdzie po latach? ''_________, Boże! - Dla mnie na zachodzie / Rozlałeś tęczę blasków promienistą;''