"Korona królów" już w styczniu. Wszystko, co musicie wiedzieć o serialu TVP

Kostiumowa opowieść o panowaniu Kazimierza Wielkiego - "Korona Królów" startuje już 1 stycznia. Poniżej znajdziecie wszystkich bohaterów serialu oraz opisy odcinków.
'Korona królów' - serial TVP 'Korona królów' - serial TVP fot. Marcin Makowski mat. prasowe TVP

"Korona królów" - obsada: Kazimierz Wielki (Mateusz Król)

W chwili objęcia rządów przez Kazimierza w 1333 r. pozycja międzynarodowa Polski była bardzo niekorzystna. Na północy dobiegał końca rozejm z krzyżakami, wrogie relacje utrzymywane były z Brandenburgią i Królestwem Czech. W walce zbrojnej Kazimierz był bez szans - pozostawały układy. Dzięki dyplomatycznym zdolnościom, młodemu królowi udało się uregulować stosunki z sąsiadami i odsunąć groźbę wojny. W 1335 r. uzyskał także zrzeczenie króla czeskiego z przysługujących mu praw do polskiej korony. Cena kompromisu była wysoka, wyniosła znaczną na owe czasy sumę 20 tys. kóp groszy praskich. Długie panowanie Kazimierza przyniosło wzmocnienie pozycji Polski. Było pasmem nie tylko sukcesów, ale i porażek.

Mimo wielu wysiłków nie udało mu się odzyskać Pomorza Gdańskiego, które na mocy zawartego w 1343 r. w Kaliszu pokoju pozostało w rękach Zakonu. Pogodzić musiał się również z objęciem zwierzchności nad Śląskiem przez króla czeskiego. Niepowodzenia te Kazimierz rekompensował sobie prowadząc ekspansję na wschodzie i przyłączając do Polski Ruś Halicką. Chwaląc króla za jego działalność polscy kronikarze podkreślali, że był bardziej sławny w pokoju niż czynach i sztuce wojennej. Doceniając zalety Kazimierza, dostrzegając też jednak jego przywary, od XVI w. zaczęli nazywać go Wielkim. Swego dzieła nie zdołał niestety przekazać własnemu dziedzicowi - cztery żony nie dały królowi męskiego potomka. Będąc ostatnim Piastem na tronie polskim, umierając w 1370 r. przekazał swoje państwo spokrewnionej ze sobą dynastii andegaweńskiej.

'Korona królów' - serial TVP 'Korona królów' - serial TVP fot. Marcin Makowski mat. prasowe TVP

"Korona królów" - obsada: ANNA (Marta Bryła)

Aldona (przyjęła wiarę chrześcijańską i przybrała imię Anna) była córką wielkiego księcia litewskiego Giedymina i pierwszą z czterech żon Kazimierza Wielkiego. Jej małżeństwo z polskim królewiczem zawarte w krakowskiej katedrze w 1325 r. było typowym mariażem dynastycznym, aby przypieczętować i umocnić zawarte jednocześnie układy polityczne Władysława Łokietka z Giedyminem przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu. Przymierze z pogańską Litwą nie przysporzyło popularności Polsce w chrześcijańskiej Europie. Anna została koronowana wraz z Kazimierzem w 1333 r.

Przykrym dla niej zdarzeniem musiało być wówczas zachowanie Jadwigi, wdowy po Władysławie Łokietku, która sprzeciwiła się koronacji synowej, twierdząc, że nie wypada koronować innej królowej, dopóki ona jeszcze żyje. Z trwającego czternaście lat małżeństwa z Kazimierzem urodziły się dwie córki - Elżbieta oraz Kunegunda. Na podstawie kronikarskich relacji Annę wyobrażać można sobie jako kobietę wesołą i pełną życia - lubiącą taniec oraz muzykę. W jej orszaku zawsze przebywali śpiewacy z licznymi instrumentami, co powodować miało podobno zgorszenie wśród wielu jej poddanych. Dodać należy, że imię Aldona nadali jej nowożytni badacze, ale tak zrosło się z jej postacią, że postanowiono go użyć w serialu.

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - obsada: KRÓLOWA JADWIGA (Halina Łabonarska)

Małżeństwo księżniczki kaliskiej Jadwigi z Władysławem Łokietkiem zawarte zostało najprawdopodobniej w 1293 r. w celu umocnienia sojuszu z Przemysłem II Wielkopolskim, stryjecznym bratem Jadwigi. Od tej pory przez czterdzieści lat dzieliła z Łokietkiem usłany wieloma przeszkodami los. Po ucieczce męża z kraju sama przez kilka lat wychowywać musiała dzieci, przebywając w kujawskim Radziejowie.

Ciężkie chwile wynagrodzone zostały jej w 1320 r., gdy wraz z Łokietkiem koronowana została na królową Polski. Do końca życia wiernie wspierała męża w sprawowaniu władzy. Jadwiga była z pewnością dumną kobietą o silnym charakterze, o którym przekonała się Aldona-Anna. Po śmierci Władysława nie zgodziła się na koronację synowej, twierdząc, że za jej życia tylko ona tytułować może się królową Polski. Ostatecznie uproszona przez ukochanego syna, zgodziła się na koronację jego żony. Sama zaś usunęła się do klasztoru klarysek w Starym Sączu, gdzie w służbie bożej dopełniła życia.

'Korona królów' - serial TVP 'Korona królów' - serial TVP fot. Marcin Makowski mat. prasowe TVP

"Korona królów" - obsada: WŁADYSŁAW ŁOKIETEK (Wiesław Wójcik)

Książę kujawski mikrego wzrostu z pewnością nie należał do faworytów w rywalizacji o tron krakowski, jaka rozegrała się po śmierci Leszka Czarnego w 1288 r. Cierpliwość, niezwykły upór oraz sprzyjające szczęście pozwoliły jednak ojcu Kazimierza Wielkiego osiągnąć sukces. Zdobycie po wielu latach w 1306 r. Krakowa i władzy w państwie umożliwiły mu także losy jego znacznie silniejszych rywali - księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa, Przemysła II Wielkopolskiego oraz władców Czech, Wacława II i jego syna Wacława III, którzy niemal wszyscy zakończyli swój żywot w tragicznych okolicznościach - porywani, truci i mordowani.

Zwieńczeniem długiej walki Władysława była jego koronacja w Krakowie w roku 1320. Po wielu latach rozbicia dzielnicowego udało mu się zjednoczyć znaczną część ziem polskich. Poza władzą Łokietka pozostał jednak Śląsk oraz Mazowsze, a w czasach jego panowania Polska utraciła na rzecz Zakonu Krzyżackiego Pomorze Gdańskie i Kujawy. Swoją politykę Władysław oparł na sojuszu z Węgrami oraz Litwą, jego państwo otoczone było jednak także przez wielu wrogów - Krzyżaków, brandenburskich Wittelsbachów oraz rządzących w Czechach Luksemburgów. Umierając w 1333 r. Władysław pozostawił Kazimierzowi Wielkiemu państwo zagrożone z wielu stron - skonfliktowane z sąsiadami, gotowymi zaatakować w każdej chwili, a także z nierozwiązaną sprawą polskiej korony, do której pretensje rościł król czeski, Łokietka nazywający tylko 'królem Krakowa'. Z tymi problemami Kazimierz zmierzyć musiał się już na początku swojego panowania.

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - obsada: KUNEGUNDA ŁOKIETKÓWNA (Anna Grycewicz)

Była najstarszym dzieckiem Władysława Łokietka i Jadwigi. Jej ojciec, szukając sprzymierzeńca, który mógłby na Śląsku stanowić przeciwwagę w stosunku do wrogich mu Piastów głogowskich, zawarł sojusz z księciem świdnickim Bernardem i około 1310 r. dał mu Kunegundę za żonę. Z małżeństwa urodziło się liczne potomstwo: dwóch synów, Bolko i Henryk oraz trzy córki - Konstancja, Elżbieta i Beata.

Po śmierci Bernarda w 1326 r. Kunegunda wyszła ponownie za mąż za księcia saskiego Rudolfa I. Zmarła najprawdopodobniej w 1333 r. i pochowana została kościele franciszkańskim w Wittenberdze.

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - obsada: CUDKA (Paulina Lasota)

Piękna córka kasztelana sieciechowskiego i sądeckiego Pełki z Rzochowa. Będąc dwórką królowej Anny poznaje i poślubia rycerza Kazimierza Wielkiego Niemierzę z Gołczy, z którym ma dwie córki - Elżbietę, żonę Wojciecha z Bożegodaru i Pachnę, żonę Paszka Trestki. Tyle fakty, ale legenda przypisuje jej romans z Kazimierzem Wielkim, znanym wszak ze słabości do kobiet, i urodzenie mu dwóch synów, Pełki i Niemierzy. Kto wie, czy tak było naprawdę?  

'Korona królów' - ZWIASTUN 'Korona królów' - ZWIASTUN fot. TVP VOD, kadr Youtube

"Korona królów" - obsada: JAN GROT (GROTOWIC) HERBU RAWICZ (Robert Gonera)

Jan Grot, biskup krakowski, osobisty doradca Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Ambitny i zdolny, mający własne zdanie, co powodowało, że co chwila popadał w konflikt z Władysławem Łokietkiem, a później Kazimierzem Wielkim. Nie wahał się obłożyć klątwą władcy, jeśli ów wedle jego zdania wchodził w jego, biskupa, kompetencje. Zdecydowany przeciwnik Zakonu Krzyżackiego, a jednocześnie zwolennik nepotyzmu, czyli obsadzania urzędów kościelnych krewnymi. Barwny i kontrowersyjny, czy trzeba dodawać coś więcej?

'Korona królów' 'Korona królów' mat. prasowe TVP

"Korona królów" - obsada: JAROSŁAW BOGORIA ZE SKOTNIK (Andrzej Deskur)

Syn wojewody krakowskiego Piotra, po studiach w Bolonii rozpoczął karierę kościelną obejmując kolejno m.in. kanonię krakowską, kujawską i gnieźnieńską. Był pełnomocnikiem Kazimierza Wielkiego w sporze z Zakonem Krzyżackim w 1339 r. W lipcu 1342 roku objął najwyższą godność kościelną w ówczesnej Polsce, arcybiskupstwo w Gnieźnie. Jako wybitny prawnik był jednym z twórców pokoju kaliskiego z Krzyżakami w 1343 r. Koronował Ludwika Andegaweńskiego, siostrzeńca Kazimierza Wielkiego na króla Polski. Pod koniec życia schorowany i prawie ślepy złożył w 1374 roku godność arcybiskupa. Zmarł dwa lata później.

Był jednym z ważniejszych doradców Kazimierza Wielkiego, przez lata służył mu radą i pomocą w sporze z Krzyżakami oraz rozprawach z Luksemburgami. Świetny administrator, doprowadził do rozkwitu dóbr kościelnych. Odbudował katedrę w Gnieźnie i lokował wiele wsi na prawie niemieckim, fundował liczne kościoły. W telenoweli jest dobrym duchem i doradcą Kazimierza, którego wielokrotnie wspiera w sporach z biskupem krakowskim Grotem.

'Korona królów' 'Korona królów' mat. prasowe TVP

JASIEK Z TARNOWA i MELSZTYNA herbu LELIWA (Marcin Rogacewicz)

Jasiek, syn Spytka, kasztelana krakowskiego. Jeden z najbardziej zaufanych ludzi Kazimierza Wielkiego. W 1339 roku został łowczym krakowskim, a następnie kasztelanem wojnickim, wojewodą sandomierskim, by w końcu, u schyłku panowania Kazimierza, otrzymać awans na najwyższy urząd - kasztelanie krakowską. W telenoweli dodano mu kasztelanię małogojską oraz przypisano mu burzliwy romans z Baśką Dunin, fikcyjną rozbójniczką na szlakach sandomierskich. Źródła tego czasu wprawdzie niczego takiego nie odnotowały, ale jeśli czegoś nie napisano, to kto wie, czy się nie zdarzyło?

'Korona królów' - serial TVP 'Korona królów' - serial TVP fot. Marcin Makowski mat. prasowe TVP

"Korona królów" - bohaterowie: KANCLERZ ZBIGNIEW ZE SZCZYRZYCA HERBU DRUŻYNA (Tomasz Sapryk)

Od czasów przejęcia rządów w Krakowie przez Władysława Łokietka rozpoczął się proces kształtowania lub przekształcania dawnych urzędów książęcych w królewskie. Wykształciła się także kancelaria królewska, na której czele w 1328 roku stanął Zbigniew. Był jednym z najbardziej zaufanych ludzi Władysława Łokietka i jego żony Jadwigi. Jako jeden z nielicznych odwiedzał ją w klasztorze sądeckim. Po śmierci Łokietka stał się doradcą Kazimierza Wielkiego.

'Korona królów' 'Korona królów' mat. prasowe TVP

"Korona królów" - bohaterowie: GRZEGORZ NEKANDA Z SIECIECHOWIC HERBU TOPÓR (Jacek Kopczyński)

Od 1331 roku chorąży krakowski. To on miał podczas bitwy pod Płowcami, na polecenie Władysława Łokietka, zaopiekować się Kazimierzem i wywieźć go w bezpieczne miejsce. Od tej pory sprawował nieformalną opiekę nad młodym władcą powierzoną mu przez jego ojca. Jest przyjacielem i towarzyszem Kazimierza. W telenoweli powierzono mu urząd marszałka dworu Kazimierza. Wprawdzie dwór królewski w Polsce się dopiero kształtował i trudno powiedzieć, czy urzędnik nim zarządzający miał tytuł Marszałka, ale Kazimierz czerpał z tradycji dworów andegaweńskich, więc Grzegorz Nekanda mógł nim zostać.

'Korona królów' 'Korona królów' mat. prasowe TVP

"Korona królów" - bohaterowie: NIEMIERZA Z GOŁCZY HERBU MĄDROSTKI (Piotr Gawron Jedlikowski)

Niemierza, jeden z zaufanych rycerzy Kazimierza. Na Wawelu poznał i poślubił córkę kasztelana sieciechowskiego Pełki z Rzochowa, z którą miał dwie córki, Elżbietę i Pachnę. Za swoje zasługi w 1350 roku otrzymał podkomorstwo sandomierskie.

Tak naprawdę Niemierza poślubił Cudkę w 1339 roku, ale na potrzeby telenoweli przyspieszono ich małżeństwo. Tym bardziej, że legenda przydaje Cudce romans z Kazimierzem Wielkim. Czy jednak to na pewno tylko legenda?

'Korona królów' 'Korona królów' mat. prasowe TVP

"Korona królów" - bohaterowie: PEŁKA Z ROCHOWA (Krzysztof Wrona)

Kasztelan sieciechowski i sądecki, zaufany człowiek Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Syn Michała, urzędnika Władysława Łokietka, mąż Małgorzaty i ojciec Cudki, dwórki Anny, pierwszej żony Kazimierza Wielkiego. Pomimo tego, że jego małżeństwo z Małgorzatą trwało długo, na potrzeby telenoweli został wdowcem z małą córką i najbardziej poturbowanym bohaterem. Otrzymał również kasztelanię kaliską, bo w tych latach był na niej wakat i klucz wsi, aby nie czuł się pokrzywdzony za wszystkie rany, które odniósł w służbie Kazimierza.

'Korona królów' 'Korona królów' mat. prasowe TVP

"Korona królów" - bohaterowie: PRZEMYSŁ SIERADZKI (Ireneusz Pastuszak)

Syn księcia inowrocławskiego Siemowita, brata Władysława Łokietka. W 1306 roku otrzymał od niego w zarząd Świecie, jednak szybko je utracił na rzecz Krzyżaków. Od 1324 roku rządził księstwem inowrocławskim, które na prośbę Władysława Łokietka wymienił w 1327 roku na sieradzkie. Nowa dzielnica ucierpiała bardzo w wyniku wojen z Zakonem Krzyżackim w 1331 roku. Przemysł zmarł na przełomie 1338/1339 roku, najprawdopodobniej nigdy się nie ożenił i nie miał potomstwa, bowiem po jego śmierci księstwo sieradzkie przeszło w ręce Kazimierza Wielkiego. W  telenoweli przebywa czasem na dworze stryja, liczy bowiem na coś więcej niż tylko księstwo sieradzkie z rąk króla.

''Korona królów'' | ''Korona królów'' | fot. TVP | Materiały prasowe

"Korona królów" - bohaterowie: SPYCIMIR (SPYTEK) HERBU LELIWA ( Sławomir Orzechowski )

Od 1331 roku był kasztelanem krakowskim, czyli najważniejszym urzędnikiem Królestwa Polskiego. Zaufany współpracownik Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Rozsądny, chłodny i sprawiedliwy, jest głosem rozsądku na dworze młodego władcy. Uczestniczy prawie we wszystkich ważniejszych poselstwach i rokowaniach prowadzonych przez Kazimierza. Historycznie był ojcem Jaśka z Melsztyna, towarzysza i współpracownika Kazimierza. Miał jednak jeszcze syna Rafała, który w telenoweli się nie pojawia, ale w zamian dodano mu córkę, Jagnę, młodą i wykształconą, jak na kasztelankę przystało.

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - bohaterowie: WŁADYSŁAW GARBATY (Jan Wieczorkowski)

Syn Siemowita księcia dobrzyńskiego, bratanek Władysława Łokietka, czasem nazywany Włodkiem, a z powodu kalectwa Garbaczem lub Garbatym. W 1327 r. Władysław Łokietek przekazał mu w zarząd księstwo łęczyckie. Być może ze względu na kalectwo nie zawarł dobrego koligacyjnie małżeństwa, a poślubił najpewniej szlachciankę, siostrę kasztelana sandomierskiego Wilczka. Na potrzeby telenoweli Garbaty marzy czasem o koronie królewskiej, pozostaje jednak lojalny w stosunku do Kazimierza Wielkiego.

'Korona królów' 'Korona królów' mat. prasowe TVP

"Korona królów" - bohaterowie: EGLE (Karina Seweryn)

Tajemnicza litewska zielarka-szamanka o niezwykłej intuicji i dwórka księżniczki Aldony-Anny, którą opiekuje się od dzieciństwa. Wraz ze swoją panią przyjeżdża do Polski, jednak w przeciwieństwie do niej nie  wyrzeka się pogańskiej wiary. Czci Perkunasa, najważniejszego w panteonie bogów litewskich, który stoi na straży praw rządzących światem. Jest zabobonna: wróży z kłosów, z ziaren i z kości. Dobrze zna się na ludzkich charakterach i potrafi przewidzieć rzeczy, które mogą nastąpić. Aldonę-Annę darzy matczyną miłością i jest jej najbliższą powiernicą. Zna największe sekrety swojej pani i wie o jej młodzieńczej miłości do Arunasa. Na dworze są  osoby, którym nie odpowiada zażyłość Egle z  młodą królową. Niektórzy uważają Egle za czarownicę. Jak potoczą się losy litewskiej zielarki?

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - obsada: GABIJA (Agata Bykowska)

Jest młodą kucharką litewską. Na zamek królewski w Krakowie przybywa w orszaku księżniczki Aldony-Anny i trafia do dworskiej kuchni. Ta bezpośrednia i uczciwa kobieta nie jest tam mile widziana, chociaż doskonale wywiązuje się ze swoich obowiązków. Gabija wprowadza na królewski stół litewskie potrawy, co powoduje ostry sprzeciw Kuchmistrza. Czy Gabija ze swoją prostodusznością poradzi sobie na Wawelu? Czy zyska szacunek Kuchmistrza?  

'Korona królów' 'Korona królów' mat. prasowe TVP

"Korona królów" - obsada: BOLKO II MAŁY (Andrzej Popiel)

Był synem księcia świdnickiego Bernarda i Kunegundy Łokietkówny. Po śmierci ojca w 1326 r. objął rządy w bardzo trudnym dla siebie momencie, kiedy na Śląsku trwała ekspansja czeska. Bolko przez wiele lat opierał się Luksemburgom zarówno zbrojnie, jak i prowadząc aktywną politykę dyplomatyczną. Dobre stosunki łączyły go z Kazimierzem Wielkim, cesarskim dworem Wittelsbachów, a także rządzącymi na Węgrzech Andegawenami i rodziną Habsburgów, z której pochodziła żona Bolka - Agnieszka.

Chroniony przez liczne sojusze Bolko stał się ostatnim niezależnym oraz najpotężniejszym księciem na Śląsku, który nigdy nie dał narzucić sobie obcej zwierzchności. Oprócz zdolności dyplomatycznych znany był także z twardych rządów, potrafił siłą zmusić do posłuszeństwa swoich poddanych. Umierając w 1368 r. Bolko nie miał jednak komu przekazać swojego księstwa, gdyż z wieloletniego małżeństwa z Agnieszką nie doczekał się potomka. Pogodzony ostatecznie z królem czeskim Karolem IV wydał za niego swoją bratanicę Annę, z której ręką Luksemburgowie nabyli prawa do księstwa świdnicko-jaworskiego.

'Korona królów' 'Korona królów' mat. prasowe TVP

"Korona królów" - obsada: ELŻBIETA ŁOKIETKÓWNA (Katarzyna Czapla)

Była czwartym dzieckiem Jadwigi i Władysława Łokietka, w wieku 15 lat została wydana za mąż za króla Węgier - Karola Roberta, któremu urodziła aż pięciu synów, w tym przyszłego króla Polski - Ludwika Andegaweńskiego. W dziesięć lat po ślubie, w wyniku przypuszczalnego romansu Kazimierza Wielkiego z dworką Elżbiety, Klarą Zach, ojciec służki dopuścił się napadu na parę królewską, w którym Elżbieta straciła cztery palce. Od tej pory zwano ją 'królową Kikutą'.

Była ambitną i inteligentną kobietą, a jej dwór na Węgrzech równał się królewskiemu. Największą rolę polityczną zaczęła odgrywać po śmierci męża w 1342 roku, umiejętnie rozgrywała mariaże swoich synów i doprowadziła do uznania przez Kazimierza jednego ze swoich synów, Ludwika, jako ewentualnego następcy na tronie polskim. Po śmierci brata przez pewien czas sprawowała rządy regencyjne w Polsce używając tytułu królowej polskiej. Zmarła w 1380 roku. Pochowano ją w klasztorze klarysek w Starej Budzie. Jej długi wiek i młody wygląd przypisywano wynalezionemu przez nią eliksirowi młodości, który w rzeczywistości był najpewniej lekiem na reumatyzm.

'Korona królów' 'Korona królów' mat. prasowe TVP

"Korona królów" - obsada: DWÓRKA HELENA (Dagmara Bąk)

Młoda, 27-letnia kobieta pochodzi z Wielkopolski, z Poznania. Początkowo dwórka Jadwigi, a w chwili przejęcia korony, dwórka Aldony-Anny. Ma liczną rodzinę, za którą bardzo tęskni, jednak służba za dworze to dla niej zaszczyt. Odpowiedzialnie i z oddaniem opiekuje się księżniczkami: Elżbietką i Kundzią. Kocha się bez wzajemności w rycerzu Jaśku z Melsztyna. Stara się go zdobyć i za wszelką cenę zwrócić na sobie jego uwagę. Jak potoczą się losy tej nieszczęśliwej miłości?

'Korona królów' 'Korona królów' mat. prasowe TVP

"Korona królów" - obsada: GARNCARZ (Bartłomiej Nowosielski)

Rzemieślnik, mistrz  garncarski wykształcony w Dukli. Podejmuje działania zmierzające do założenia cechu garncarzy w Krakowie. Chciałby dzięki temu zyskać w mieście prestiż i poważanie. Pracowity rzemieślnik, kocha się nieszczęśliwie w przekupce Rozalii. Niestety, kobieta ma za męża, pijaka i obiboka, sprytnego kombinatora trwoniącego bezmyślnie cały ich wspólny majątek. Garncarz jednak łatwo się nie zraża, a trudności stanowią dla niego silną motywację do działania. Wbrew wszelkim przeszkodom postanawia zdobyć miłość Rozalii. Czy uda mu się spełnić to marzenie? Czy zajmie miejsce męża przy boku Rozalii? Czy zrealizuje swoje ambicje i zostanie mistrzem cechu garncarzy?

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - Odcinek 1

Kraków - 1326 rok

Król Władysław Łokietek marzy o zjednoczeniu ziem polskich i planuje atak na Płock, by osłabić sojusz Mazowsza z Krzyżakami. Sytuację zmienia przybycie na Wawel rycerza Pełki, który uciekł z niewoli wielkiego księcia Litwy Giedymina i prosi władcę o ratunek dla uwięzionych. Władysław Łokietek postanawia zawrzeć z Litwą sojusz, dzięki małżeństwu swojego syna Kazimierza z córką Giedymina - Aldoną. Dziewczyna, choć kocha innego, ulega woli ojca, przyjeżdża do Polski i przyjmuje chrzest, na którym dostaje nowe imię: Anna. Królowa Jadwiga od początku okazuje jednak przyszłej synowej niechęć.

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - Odcinek 2

Kraków - 1333 rok

Po siedmiu latach Kazimierz i Anna są rodzicami dwóch córek: Elżbietki i Kundzi. Stosunki królowej Jadwigi z synową pozostają napięte, gdy obie czekają na Wawelu na powrót mężów z kolejnej wojny. Król Władysław powraca do Krakowa jako zwycięzca, po zdobyciu Kościana i pokonaniu książąt, którzy złożyli hołd Janowi Luksemburskiemu, władcy Czech. Tuż po przybyciu na dwór Władysław Łokietek traci jednak siły i morzy go choroba. Królowa Jadwiga postanawia zachować chorobę władcy w tajemnicy, nie tylko przed dworem, ale także przed Anną, obawiając się, że synowa doniesie o słabości króla swojemu ojcu, wielkiemu księciu Litwy Giedyminowi. Czujna Anna udaje się po wróżbę do wiedźmy.

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - Odcinek 3

Król Władysław jest bliski śmierci i martwi się o przyszłość korony. Jadwiga nadal ukrywa jego stan przed dworem. Tymczasem na Wawelu pojawia się minstrel z Litwy, z tajną wiadomością dla Anny. Z pomocą minstrela i swoich dwórek - Cudki oraz Egle - księżniczka wymyka się podstępem z zamku na spotkanie ze swoim bratem Olgierdem, który odpowiedział na jej wezwanie i przyjechał do Polski. Kazimierz zauważa jednak, że jego żona zniknęła i podejrzewając ją o zdradę, wyrusza jej śladem. Tymczasem Jaśko z Melsztyna, zaufany rycerz Kazimierza, donosi o wyjeździe Anny królowej Jadwidze.

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - Odcinek 4

Tajemniczy mężczyzna w kapturze przekupuje jednego z wieśniaków, który ma podrzucić do królewskiej spiżarni truciznę. W pobliże Krakowa docierają książęta: Władysław Łęczycki i Przemek Sieradzki, bratankowie Łokietka, którzy po śmierci liczą na przejęcie jego ziem. Córka królewskiej pary, Kunegunda, ma za to nadzieję, że polską koronę zdobędzie jej syn Bolko. Tuż przed śmiercią, król Władysław prosi bliskich, by wspierali Kazimierza i to jego wybiera na swojego następcę. Na dworze pojawia się tajemnicza dziewczynka. Anna od razu rozpoznaje w niej podobieństwo do męża.

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - Odcinek 5

Po śmierci króla, w Krakowie zostaje ogłoszona żałoba, a na dworze panuje niepewność, czy Kazimierz przejmie koronę i dostanie akceptację papieża. Tymczasem sytuację na Wawelu komplikuje pojawienie się Jolenty, nieślubnej córki Kazimierza, przysłanej przez Elżbietę, siostrę Kazimierza i Królową Węgier, z ostrzeżeniem, że dziecku grozi niebezpieczeństwo. Biskup krakowski Grot i archidiakon Jarosław obawiają się dezaprobaty papieża. Anna jest załamana i nie może wybaczyć mężowi. Tymczasem Olgierd, zawraca z drogi powrotnej na Litwę, po podsłuchaniu rozmowy tajemniczych Węgrów w karczmie.

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - Odcinek 6

Na dworze panuje poruszenie. Kazimierz i Jadwiga nie wierzą w spisek węgierski. Podejrzewają intrygę Olgierda, wzmacniane są straże, a w kuchni nakazuje się ostrożność. Brat Anny w obawie o jej życie i zdrowie chce ją zabrać na Litwę. Pomysł podoba się Jadwidze, która nadal okazuje Annie niechęć. Królowa uważa, że synowa powinna wyjechać na jakiś czas. Anna wie, że nie może opuścić króla. Kucharka litewska dostrzega na zapleczu kuchni martwe szczury. Wygląda na to, że na zamku jest trucizna.

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - Odcinek 7

Na dworze trwa uczta. Najbliższa rodzina i krewni zmarłego podważają ostatnią wolę Władysława Łokietka dotyczącą koronacji syna, co rozwściecza Jadwigę. Straże odnajdują winnego, który na polecenie Węgrów podrzucił do kuchni truciznę - Charcika. Podczas biesiady umiera Podczaszy, który spróbował zatrutych ziół. Miała je wypić królowa. Na Wawelu robi się niespokojnie i coraz bardziej niebezpiecznie.

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - Odcinek 8

Krzyżacy chcą przedłużenia pokoju za cenę zerwania sojuszu z Litwą. Kazimierz jest nieugięty. Podpisze rozejm, ale na starych warunkach. Jadwiga uparcie twierdzi, że Anna stoi za spiskiem, aby wraz z bratem przejąć królestwo. Żona Kazimierza boi się o swoje dzieci. Nie pozwala im uczestniczyć w procesji żałobnej, czym ponownie naraża się królowej. Na zamku dochodzi do kolejnej próby otrucia.

'Korona królów'' 'Korona królów'' fot. TVP | Materiały prasowe

"Korona królów" - Odcinek 9

Anna i dzieci są przestraszone, boją się o swoje życie. Kazimierz stara się zadbać o ich bezpieczeństwo i coraz częściej podejmuje decyzje sam, czym sprawia Jadwidze wielki zawód. Jest wdzięczny Olgierdowi za uratowanie życia jego córek, dlatego zaprasza go wraz z Giedyminem na swoją koronację. Brat w rozmowie z Anną porusza temat jej dawnej miłości. Przyszła królowa jest zrozpaczona, nie potrafi zapanować nad wspomnieniami. Jadwiga opiekuje się złożoną w chorobie córką Kunegundą, która ma żal do matki o niewystarczającą opiekę nad nią. Egle widzi boginię śmierci, Anna jest przerażona.

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - Odcinek 10

Na zamku trwają przygotowania do pogrzebu Władysława Łokietka. Jadwiga bardzo cierpi po stracie męża. Przyjeżdża królowa Elżbieta, co powoduje zamieszanie na dworze. Kunegunda próbuje zniechęcić siostrę do Kazimierza i Anny, jednak Elżbieta broni brata i staje po jego stronie niczym matka. Jest bezwzględna w osądzie spiskowców węgierskich. Wraz z Kazimierzem skazuje ich na tortury i śmierć, za próbę otrucia rodziny królewskiej. W tle uroczystości pogrzebowych na dworze rozwija się pierwszy poważny romans. Zaufany króla - Niemierza zakochuje się w Cudce - dwórce Anny.

'Korona królów' - serial historyczny TVP 'Korona królów' - serial historyczny TVP fot. Marcin Makowski, mat. prasowe TVP

"Korona królów" - Odcinek 11

Trwa Wielki Post. Córki Anny i Kazimierza ściśle go przestrzegają, co doprowadza małą Elżbietkę do omdlenia. Powoduje to pierwszy otwarty konflikt między Jadwigą a jej synową. Kazimierz udaje się na polowanie z Olgierdem, który próbuje mu dorównać. Obydwaj dobrze się bawią w swoim towarzystwie. W królewskich lasach spotykają polującego młodzieńca Maćka. Przyszły król oszczędza mu kary i przyjmuje go do pracy na zamku. Anna cierpi z powodu samotności, która doskwiera jej na dworze. Jej dawna miłość z Litwy ma wkrótce odwiedzić Wawel.