O filmie

Jest to opowieść o Papieżu , który zmienił świat. Ale jest to również opowieść o życiu, które ciągle stykało się z doświadczeniem cierpienia.

Pierwsza cześć filmu zrealizowana rok temu przez Giacomo Battiato dla firmy Taodue opowiada o losach Karola Wojtyły - najpierw młodego studenta, potem duchownego, wreszcie biskupa. Opowiada o czasach okupacji hitlerowskiej i o czasach komunizmu w Polsce, prowadzi nas przez niezwykłe życie bohatera aż do momentu jego wyboru na głowę Stolicy Piotrowej.

Druga część zaczyna się od inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II. Ukazuje nam pierwsze pielgrzymki papieskie - do Meksyku oraz do Polski, opowiada o tragicznych wydarzeniach związanych z zamachem na życie Jana Pawła II.

Film pokazuje jak cudownie ocalony Jan Paweł II powraca do swej misji szerzenia wartości Ewangelii udając się w podróż do Indii, gdzie odwiedza Matkę Teresę oraz podróżując m.in. po Ameryce Łacińskiej dotkniętej nabrzmiałymi problemami społecznymi. Jest to też czas dramatów takich jak zabójstwo kardynała Romero w Salwadorze i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki w ojczyźnie. Dochodzi wreszcie do upadku Imperium sowieckiego i następuje koniec komunizmu, którego doktrynie tak zdecydowanie się Jan Paweł II przeciwstawiał. Mur berliński został zniszczony, ale to nie rozwiązało wszystkich problemów świata, wciąż istnieją miliony ludzi dotkniętych niesprawiedliwością i biedą.

Film pokazuje jak po upadku komunizmu Papież podejmuje inne wielkie wyzwania. Problem sekularyzacji Kościoła, problemy moralnych granic ingerencji w sprawy życia i śmierci; od kwestii eutanazji z jednej strony do przerywania ciąży z drugiej. Innym problemem współczesnego świata jest wciąż nieustająca przemoc, konflikty na Bliskim Wschodzie, na Bałkanach czy w Afryce.

Jan Paweł II został ukazany w tym kontekście jako pierwszy obrońca życia ludzkiego oraz nieustający w swych wysiłkach orędownik pokoju na świecie. W swych działaniach zawsze mógł liczyć na pomoc młodych ludzi, do których sumienia tak doskonale trafiał oraz na pasjonatów takich jak np. Giulia Ritter niosąca pomoc chorym na AIDS w Afryce, czy też wspaniałych postaci Kościoła - jak ojciec Thomas z Afryki i Matka Teresa z Kalkuty.

Nie poddając się walczył Jan Paweł II równie dzielnie ze słabościami swojego człowieczeństwa - tak jak miliony innych ludzi cierpiał z powodu chorób. Rak, choroba Parkinsona, wielokrotne pobyty w szpitalu i w końcu - JEGO SMIERĆ.

Nigdy nie mówił o swym bólu, nie narzekał na swój stan fizyczny, trwał do końca w swej MISJI a koniec jego życia doczesnego stał się potwierdzeniem świadectwa, że

NIE MA NIC BARDZIEJ ŚWIĘTEGO, DROGOCENNEGO i GODNEGO NIŻ ZYCIE LUDZKIE