"Generał Nil" ma już datę premiery

Dzisiaj, w dniu 17 września mija kolejna rocznica sowieckiej inwazji na Polskę w 1939 r. Napaść zbrojna była początkiem długotrwałej okupacji Polski przez Związek Radziecki.

W latach 1939-1945 władze sowieckie dążyły do całkowitego podporządkowania ludności na terenach zagarniętych Polsce. Stalin postanowił dokonać "oczyszczenia" terenów Rzeczypospolitej zajętych przez Związek Sowiecki. Na posiedzeniu Biura Politycznego KC WKP(b) 5 grudnia 1939 roku, podjęto uchwałę o przesiedleniu Polaków w głąb ZSRR, za Ural oraz do Republiki Komi. Koniec wojny nie oznaczał końca sowieckiej okupacji i deportacji ludzi posądzonych o wrogi stosunek do władzy sowieckiej. Deportacja była dla wielu Polaków wyrokiem śmierci.

I właśnie sceną powrotu z internowania do wytęsknionej ojczyzny rozpoczyna się dramatyczna opowieść filmowa o generale Emilu Fieldorfie pseudonim "Nil". Historia, którą pokazuje w filmie Ryszard Bugajski, to próba rekonstrukcji ostatnich lat życia legendarnego dowódcy Kedywu AK. W rolę generała wcielił się jeden z najwybitniejszych polskich aktorów - Olgierd Łukaszewicz.

Komunistom udało się zabić wielkiego Polaka i niemal całkowicie zatrzeć pamięć o "Nilu". Film Ryszarda Bugajskiego "Generał Nil" będzie okazją do przypomnienia sylwetki zapomnianego bohatera, polskiego patrioty, wreszcie ofiary komunistycznych rządów w rodzącej się po II wojnie światowej ludowej Polsce.

FILM "GENERAŁ NIL" w reżyserii Ryszarda Bugajskiego wejdzie na ekrany polskich kin 17 kwietnia 2009 roku.

Nasza historia była tak tragiczna i zawikłana, że poznanie jej staje się dziś czymś absolutnie niezbędnym dla każdego Polaka, a także każdego Europejczyka. Znajomość narodowego dziedzictwa stanowi o wartości człowieka, a moja tutaj praca jest jedynie wypełnieniem ogromnych luk, jakie powstały przez sześćdziesiąt lat komunizmu mówi Ryszard Bugajski.