Wigilia 2019. Kolędy "Gdy się Chrystus rodzi", "Do szopy, hej, pasterze" oraz "W żłobie leży" [Tekst]

Wigilia i Boże Narodzenie nie mogą istnieć bez kolęd. W wielu polskich domach świątecznym zwyczajem jest wspólne kolędowanie. Aby tradycji stało się zadość, publikujemy teksty trzech bardzo popularnych świątecznych utworów.
Zobacz wideo

Istnieje wiele polskich kolęd, a wszystkie z nich mają swój niekwestionowany urok. Szacuje się, że w polskim dorobku kulturalnym zachowało się ponad 500 kolęd i pastorałek! Do najpopularniejszych należą m.in. "Gdy się Chrystus rodzi", "W żłobie leży" i "Do szopy, hej, pasterze". Teksty tych trzech utworów publikujemy poniżej.

"Gdy się Chrystus rodzi" - tekst kolędy

Gdy się Chrystus rodzi
i na świat przychodzi
ciemna noc w jasności
promienistej brodzi.
Aniołowie się radują,
pod niebiosy wyśpiewują:

Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!

Mówią do pasterzy,
którzy trzód swych strzegli,
aby do Betlejem,
czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel,

Gloria...

"O niebieskie duchy
i posłowie nieba.
Powiedzcież wyraźniej,
co nam czynić trzeba:
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy".

Gloria...

"Idźcież do Betlejem,
gdzie Dziecię zrodzone,
w pieluszki powite,
w żłobie położone.
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski".

Gloria...

A gdy pastuszkowie
wszystko zrozumieli
zaraz do Betlejem
śpieszno pobieżeli
I zupełnie tak zastali
Jak anieli im zeznali

Gloria...

A stanąwszy na miejscu
pełni zdumienia
Iż sie Bóg tak zniżył
do swego stworzenia
Padli przed Nim na kolana
I uczcili swego Pana

Gloria...

Wreszcie kiedy pokłon
Panu już oddali
To z wielką wesołością
do swych trzód wracali,
że się stali być godnymi
Boga widzieć na tej ziemi

Gloria...

"Do szopy, hej pasterze" - tekst kolędy

Do szopy, hej pasterze,
Do szopy, bo tam cud!
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze, grajcież Mu.
Kłaniajcie się Królowie,
nie budźcie Go ze snu.

Padnijmy na kolana,
to Dziecię to nasz Bóg.
Witajmy swego Pana,
wdzięczności złóżmy dług.

Ref.: Śpiewajcie...

O Boże niepojęty,
kto pojmie miłość Twą?
Na sianie wśród bydlęty,
masz tron i służbę swą.

Ref.: Śpiewajcie...

On Ojcu równy w Bóstwie
opuszcza niebo swe,
a rodzi się w ubóstwie
i cierpi wszystko złe.

Ref.: Śpiewajcie...

Bóg, Stwórca wiecznej chwały,
Bóg godzien wszelkiej czci.
Patrz, w szopie tej zbutwiałej,
jak słodko On tam śpi.

Ref.: Śpiewajcie...

Jezuniu mój najsłodszy,
Tobie oddaję się.
O skarbie mój najdroższy,
racz wziąć na własność mnie.

Ref.: Śpiewajcie...

"W żłobie leży" - tekst kolędy

W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu?

Pastuszkowie przybywajcie
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Panu naszemu!

My zaś sami z piosneczkami
Za wami się śpieszmy,
I tak tego, maleńkiego,
Niech wszyscy zobaczmy:

Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszymy.

Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości!

Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości!

Witaj, Panie, cóż się stanie,
Że rozkosze niebieskie
Opuściłeś, a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie?

Miłość moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła
Pod nieba emipryjskie.

Więcej o: