Polskie kolędy - "Lulajże Jezuniu", "Nie było miejsca dla Ciebie" i "Wśród nocnej ciszy" [TEKST]

Polskie kolędy mają ogromną tradycję i ich powstaniu często towarzyszą niesamowite historie. Na przykład "Lulajże, Jezuniu" inspirował się Fryderyk Chopin, a "Nie było miejsca dla Ciebie", miała być kolędą śpiewaną przez więźniów obozu koncentracyjnego w Gusen.
Zobacz wideo

"Lulajże, Jezuniu" to polska kolęda powstała najprawdopodobniej w drugiej połowie XVIII wieku. Ma ona charakter kołysanki. Najwcześniejszy zapis tekstu pochodzi ze zbioru datowanego na 1705 rok. Kolęda ta pojawia się także w rękopisach benedyktynek w Staniątkach, pismach franciszkanek i karmelitanek. Kolęda ta była inspiracją dla Fryderyka Chopina, który wykorzystał jej motyw w części scherzo h-moll op. 20. Kolęda znana jest także we Francji, gdzie przetłumaczona została na "Nuit de lumiere".

Historia powstania polskich kolęd: "Lulajże, Jezuniu", "Wśród nocnej ciszy" i "Nie było miejsca dla Ciebie"

"Nie było miejsca dla Ciebie" powstała w XX wieku, najprawdopodobniej w czasie ostatniej wojny. W zbiorach Lubomira Szopińskiego przy zapisie kolędy znajduje się adnotacja, że napisana została w obozie koncentracyjnym w Gusen. Według portalu diecezja.rzeszow.pl kolęda miała powstać wcześniej, w 1932 roku a jej autorami są jezuici. Podczas wojny kolęda miała przetrwać i być śpiewana przez więźniów obozów hitlerowskich.

"Wśród nocnej ciszy" to polska kolęda powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Jest to utwór, który tradycyjnie śpiewany jest na rozpoczęcie pasterki.

Tekst kolędy "Lulajże Jezuniu":

1. Lulajże Jezuniu, moja perełko, Lulaj ulubione me Pieścidełko.

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

2. Zamknijże znużone płaczem powieczki, Utulże zemdlone łkaniem wardżeczki.

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

3. Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku. Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

4. Lulajże, Różyczko najozdobniejsza, Lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza.

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

5. Lulajże przyjemna oczom gwiazdeczko Lulaj najśliczniejsze świata słoneczko

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

6. My z Tobą tam w niebie spocząć pragniemy, Ciebie tu na ziemi, kochać będziemy

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj! A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj.

Tekst kolędy "Nie było miejsca dla Ciebie":

1. Nie było miejsca dla Ciebie, w Betlejem w żadnej gospodzie.

I narodziłeś się Jezu, w stajni w ubóstwie i chłodzie.

Nie było miejsca choć szedłeś, jako Zbawiciel na ziemię,

by wyrwać z czarta niewoli, nieszaczęsne Adama plemię.

 Nie było miejsca choć szedłeś, ogień miłości zapalić, i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić.

2. Gdy lisy mają swe nory i ptaki swoje gniazdeczka

dla Ciebie miejsca nie było, musiałeś szukać żłóbeczka.

A czemuż, Jezu, na świecie, tyle łez, jęków, katuszy?

Bo nie ma miejsca dla Ciebie, w niejednej człowieczej duszy.

Nie było miejsca choć szedłeś, ogień miłości zapalić, i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić.

3. Nie było miejsca, choć chciałeś, Ludzkość przytulić do łona

I podać z krzyża grzesznikom Zbawcze, skrwawione ramiona.

Nie było miejsca, choć zszedłeś Ogień miłości zapalić

I przez swą mękę najdroższą Świat od zagłady wybawić.

Nie było miejsca choć szedłeś, ogień miłości zapalić, i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić.

4. Nie było miejsca, choć chciałeś Wszystkim otworzyć swe Serce

I kres położyć miłośnie Ludzkiej nędzy, poniewierce.

A dzisiaj, czemu wśród ludzi Tyle łez, jęku, katuszy,

Bo nie ma miejsca dla Ciebie, W niejednej człowieczej duszy.

Nie było miejsca choć szedłeś, ogień miłości zapalić, i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić.

Tekst kolędy "Wśród nocnej ciszy":

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!

Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. x2

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie Wszystkimi znaki danymi sobie.

Jako Bogu cześć Mu dali, A witając zawołali z wielkiej radości. x2

3. Ach. Witaj, Zbawco z dawna żądany, Cztery tysiące lat wyglądany!

Na Ciebie króle, prorocy czekali, A Tyś tej nocy nam się objawił. x2

4. I my czekamy na Ciebie, Pana, A skoro przyjdziesz na głos kapłana,

Padniemy na twarz przed Tobą, Wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina. x2

Więcej o: