Teksty polskich kolęd: "Dzisiaj w Betlejem" i "Pójdźmy wszyscy do stajenki"

Kolędy tradycyjnie śpiewane są na zakończenie wigilijnej kolacji. Dziś przedstawiamy historię oraz teksty najbardziej lubianych przez dzieci kolęd: "Dzisiaj w Betlejem" oraz "Pójdźmy wszyscy do stajenki".

"Pójdźmy wszyscy do stajenki" to kolęda, której tekst powstał w XVIII wieku i pierwotnie liczył aż 14 zwrotek. Zapis melodii, która używana jest do dziś, powstała z kolei w 1878 roku. Autor tekstu oraz muzyki do tej kolędy pozostają nieznani. Jest zaliczana do kolęd powitalnych, śpiewanych na początku jasełek.

Druga z kolęd, "Dzisiaj w Betlejem", to utwór pochodzący z drugiej połowy XIX wieku. Tekst kolędy został zapisany po raz pierwszy w 1878 roku w śpiewniku księdza Jana Siedleckiego. Autor słów i melodii jest jednak nieznany. Utwór ten zaliczany jest do kolęd patriotycznych. Polska wersja doczekała się także wersji śpiewanej przez protestantów na Białorusi i Ukrainie.

"Dzisiaj w Betlejem" - tekst

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.

2. Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje,
i Józef stary, i Józef stary Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi...

3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna syna rodzi
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi...

4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi...

5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa
Króla na królmi, Króla nad królmi uwielbić Chrystusa
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi...

6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie
Któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi...

7. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony Boże nieskończony
Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie, Boże niezmierzony
Chrystus się rodzi, nas oswobodzi...

"Pójdźmy wszyscy do stajenki" -  tekst

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki.
Powitajmy maleńkiego i Panienkę Matkę jego. 2x
Witaj Jezu ukochany, od Patryarchów czekany.
Od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony. 2x

Witaj dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w tobie.
Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. 2x
Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony.
Raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem. 2x

Któż to słyszał takie dziwy, tyś człowiek i Bóg prawdziwy.
Ty łączysz w boskiej osobie, dwie natury różne sobie. 2x
O szczęśliwi pastuszkowie, któż radość waszą wypowie.
Czego Ojcowie żądali, wyście pierwsi oglądali. 2x

Obietnica w raju dana, dziś została wykonana.
Boże jakżeś miłosierny, W darach hojny, w słowach wierny. 2x
Za to u świata ubogich, ale w oczach twoich drogich.
Pastuszków którzy czuwali, wzywasz by cię przywitali. 2x

Takeś świat ten umiłował, iżeś Syna nie żałował.
Zesłałeś go na cierpienia, od samego narodzenia. 2x
O Jezu nasze kochanie, czemu nad niebios mieszkanie.
Przekładasz nędzę, ubóstwo i wyniszczasz swoje Bóstwo. 2x

Tyś świat stworzył, a świat ciebie, nie poznał mając wśród siebie.
Idziesz dla jego zbawienia, on ci odmawia schronienia. 2x
Miłości to twojej dzieło, z miłości początek wzięło.
Byś nas zrównał z Aniołami, poniżasz się między nami. 2x

Spraw to Jezu Boskie dziecię, niech cię kochamy nad życie.
Niech miłością odwdzięczamy, miłość której doznawamy. 2x
Święta Panno twa przyczyna, niech nam wyjedna u Syna.
By to jego narodzenie, zapewniło nam zbawienie. 2x

Więcej o: