Wigilia 2019. Teksty pięknych polskich kolęd ["Cicha noc", "Dzisiaj w Betlejem", "Bóg się rodzi"]

Już dziś w wielu polskich domach zabrzmią najpiękniejsze polskie kolędy. Niektórzy włączą ulubioną świąteczną płytę, inni będą muzykować w rodzinnym gronie. Poniżej publikujemy teksty najpopularniejszych kolęd w języku polskim.
Zobacz wideo

"Dzisiaj w Betlejem" - tekst kolędy

"Dzisiaj w Betlejem" to polska kolęda, której autor pozostaje nieznany. Najstarsze źródło, w którym zachowano jej tekst, to śpiewnik ks. Siedleckiego z 1878 roku.

* * * 

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina:
Że Panna Czysta, że Panna Czysta
Porodziła syna!

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi!
Anieli grają, króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają-
Cuda, cuda ogłaszają!

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje;
I Józef stary, i Józef stary
Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi...

I trzej królowie, i trzej królowie
Od wschodu przybyli;
I dary Panu, i dary Panu
Kosztowne złożyli.

Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Pana nad panami,
Uwielbić Chrystusa!

Chrystus się rodzi...

"Bóg się rodzi" - tekst kolędy

Kolejną polską kolędą jest kolęda "Bóg się rodzi", której właściwy tytuł to "Pieśń o Narodzeniu Pańskim". Jej autorem jest Franciszek Karpiński. Kolęda ta bywa nazywana "królową polskich kolęd".

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony:

Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

Cóż masz, niebo nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje,

Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.

Ubodzy, was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

Potem i króle widziani,
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.

Bóstwo to razem zmieszało,
Z wieśniaczymi ofiarami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą,

Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami.

"Cicha noc" - tekst kolędy

"Cicha noc" to jedna z najbardziej znanych kolęd na świecie. Po raz pierwszy została wykonana w 1818 roku podczas pasterki w Oberndorf bei Salzburg w Austrii. Autorem słów oryginalnych był Joseph Mohr, jedną z wersji polskich ułożył ok. 1930 roku Piotr Maszyński.

* * * 

Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem,
a u żłobka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta,
nad Dzieciątka snem,
nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód,
Biegną wielce zadziwieni,
Za anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc
Narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
Odkupienie win,
Odkupienie win.

Więcej o: