Stowarzyszenie radiowców: zmiany wprowadzone przez prezeskę PR mogą być narzędziem cenzury i represji

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego zwróciło się do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich o ocenę zmian w kodeksie etyki Polskiego Radia, podkreślając, że budzą zaniepokojenie.

"Naszym zdaniem dokument ten jest od lat wykorzystywany przez władze Polskiego Radia w sposób wybiórczy. Niektóre zapisy były ignorowane – inne, wykorzystywane przeciwko dziennikarzom. Najnowsze zmiany są kolejnym krokiem, aby dziennikarzom uniemożliwić krytykę pracodawcy poprzez zablokowanie możliwości publicznego wypowiadania się poza anteną, także w mediach społecznościowych" - piszą. Stowarzyszenie zauważa, że takie zapisy wprowadzane przez prezeskę Polskiego Radia Agnieszkę Kamińską już wcześniej były przedmiotem krytyki RPO. Kamińska broniła swojej decyzji.

Polskie Radio Polskie Radio zmienia zasady wypowiadania się pracowników w internecie

Stowarzyszenie Dziennikarzy: Takie ograniczenia są nie do przyjęcia z punktu widzenia swobód obywatelskich

W liście Stowarzyszenie zwraca przy tym uwagę, że nowe - obowiązujące od 20 listopada tego roku - zasady wprowadzone przez Kamińską zabraniają dziennikarzom już nie tylko krytykowania Polskiego Radia, ale także wypowiadania się na tematy, które nie muszą być związane z funkcjonowaniem radia. Ponadto mają mieć zastosowanie do aktywności pracowników, a nawet współpracowników i współpracujących z Polskim Radiem firm, prowadzonej nie tylko w ramach obowiązków służbowych ale poza ich zakresem. W liście można przeczytać:

Takie ograniczenia są nie do przyjęcia z punktu widzenia swobód obywatelskich – ale także zasad etyki dziennikarskiej, która zobowiązuje nas do zachowania rzetelności, obiektywizmu i pluralizmu w naszej pracy oraz z punktu widzenia charakteru naszego zawodu – publicznego watchdoga.

09.04.2020 Warszawa, ulica Myśliwiecka, siedziba Trójki Polskiego Radia. "Zapraszamy do Trójki" zmienili w "Tu Trójka". Po trzech miesiącach znowu zmiana

Stowarzyszenie, prosząc Helsińską Fundację Praw Człowieka o ocenę zgodności ostatnich zmian wprowadzonych przez zarząd Polskiego Radia S.A. do "Zasad Etyki Zawodowej" z konstytucją, ustawą o radiofonii i telewizji oraz innymi przepisami i rekomendacjami, dotyczącymi mediów publicznych i wolności słowa, podkreśla, że "zapisy te mogą wywołać co najmniej efekt mrożący, a w praktyce być narzędziem cenzury oraz represji". Z treścią listu można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego.

Zobacz wideo Zaliczył wpadkę z Julią Roberts, ale i tak jest królem TV. Sarah Paulson dla niego straszy, a Meryl Streep rapuje
Więcej o: