Lew Tołstoj. Te książki rosyjskiego pisarza trzeba znać

Książki Lwa Tołstoja to nie tylko klasyka literatury, ale też spuścizna postaci, która odegrała wielką rolę w dziejach kultury rosyjskiej i europejskiej. Które jego dzieła trzeba znać?

Lew Tołstoj. Kim był? Jakie książki pisał?

Książki Lwa Tołstoja to przynajmniej kilka gatunków literackich, którym poświęcił swoje życie. Był on pisarzem, ale również dramaturgiem, autorem nowel i publicystą. Jego zainteresowania jako literata ściśle związane były z pochodzeniem, przebiegiem życiorysu i poglądami, które później złożyły się na zbiór przekonań filozoficznych i religijnych nazwanych tołstoizmem.

Sam Lew Tołstoj żył na przełomie wieków (1828 - 1910) - w tym czasie zmieniła się nie tylko literatura, ale też cała Rosja. Pomimo tego, że urodził się jako arystokrata, słynął z dbania o wykształcenie chłopów, służył jako żołnierz i podróżował po Europie. Największe przemiany jego poglądów przypadły na lata 70. XIX w., gdy działał na rzecz ludności wiejskiej. Przykładał ogromne znaczenie do etyki, propagując postawę przeciwstawiania się złu dobrem i samodoskonalenia moralnego człowieka. Pod koniec życia, skłócony z urzędowym kościołem i własną rodziną, chciał spędzić resztę życia jako wędrowiec, który rozdał majątek ubogim. Plany te pokrzyżowała śmierć. Podkreśla się, że sposób opisywania świata w utworach literackich Tołstoja był połączeniem wnikliwej obserwacji rzeczywistości, potrzeby poszukiwania obiektywnej prawdy i osobistych poglądów autora.

Najważniejsze powieści z książek Tołstoja

Książki Tołstoja to przede wszystkim znane powieści, spośród których wiele zostało później przeniesionych jako ekranizacje filmowe na mały i wielki ekran. Do najważniejszych zaliczają się:

 • "Szczęście rodzinne'' z 1859 r.
 • "Dekabryści'' z 1861 r.
 • "Wojna i Pokój'' z lat 1863 - 69
 • "Anna Karenina'' z lat 1873 - 77
 • "Zmartwychwstanie'' z 1899 r.

Oczywiście najbardziej popularnymi książkami Tołstoja były wielokrotnie ekranizowane "Wojna i pokój'' oraz "Anna Karenina''. To właśnie z powodu ich sukcesu wieszczono autorowi nagrodę Nobla, której ostatecznie jednak nigdy nie otrzymał. Dzieje rodzin Rostowów, Bołkońskich i Kuraginów w czasach wojen napoleońskich, uważane za rosyjską epopeję narodową, zostały oddane z wielkim rozmachem - nie dziwi więc, że chętnie dokonywano ich filmowych adaptacji. Pokazały również sposób, w jaki sam Tołstoj przedstawiał swoje poglądy na historię Rosji, którą w dużej mierze rządziło fatum i gdzie zatriumfowała ostatecznie idea wojny sprawiedliwej, na tle której rozgrywały się losy wielkich rosyjskich rodów.

""Anna Karenina'' to z kolei typ powieści psychologicznej, która snuje się wokół losów tytułowej Anny, z domu księżniczki Obłońskiej. Również ona opisuje historię życia trzech szlacheckich rodzin, ale na tle obyczajowym. Dotychczas zekranizowano ją trzynaście razy, po raz pierwszy już w 1914 r. Przed wojną tytułową postać dwukrotnie grała Greta Garbo, tuż po niej w rolę Anny Kareniny wcieliła się Vivian Leigh. Wśród najnowszych ekranizacji zapamiętamy rolę Keiry Knightley. 

Tołstoj - książki. Które nowele i opowiadania pisarza warto zapamiętać?

Książki Tołstoja to również drobniejsze dzieła literackie, choćby modne w II poł. XIX w. nowele. Te krótkie formy idealnie nadawały się do przekazywania konkretnych poglądów, akcentowania własnych postaw wobec świata. Wśród książek Lwa Tołstoja można w tej kategorii wyróżnić:

 • trylogię autobiograficzną: "Dzieciństwo'' z 1852, "Lata chłopięce'' z 1854 i "Młodość'' z 1857 r.
 • "Polikuszkę'' z 1862 r.
 • "Śmierć Iwana Iliicza'' z 1886 r.
 • "Diabła'' z 1911 r.
 • "Ojca Sergiusza'' z 1911 r.

W nowelach Tołstoja powracały nawiązania do sytuacji chłopów, kwestie moralnych dylematów bohaterów i ich wewnętrznego rozdarcia, chęci porzucenia kariery, aby oddać się rozmyślaniom, poszukiwaniu Boga. 

Tołstoj - książki i nie tylko. Pozostałe dzieła

Książki autorstwa Tołstoja to jednak również inne dzieła poza powieściami i nowelami, które warto poznać. Będą to przede wszystkim:

 • "Potęga ciemnoty'' z 1886 r.
 • "Płody edukacji'' z 1890 r.
 • "Żywy trup'' z 1900 r.

Poza nimi Lew Tołstoj był również autorem traktatów i publicystyki, które okresowo zaprzątały jego uwagę i zainteresowania twórcze. Ten rodzaj literatury był dla rosyjskiego pisarza ważny zwłaszcza w drugim etapie życia i pod sam jego koniec, kiedy więcej miejsca poświęcał wątkom filozoficznym i religijnym. Stosunkowo łatwo przychodziło mu krytykować cerkiew prawosławną poprzez powieści, nowele lub opowiadania, jednak trudniejsze wydawało się wyłożenie za ich pomocą  prawd nowej wiary, czego bardzo pragnął.

Świadectwem przemiany poglądów była krótka, ale jedna z najbardziej oryginalnych książek Tołstoja - "Spowiedź'' spisana na przełomie lat 1879 i 1880. Tytułowy rozrachunek autor czyni przede wszystkim ze swoim własnym życiem, gdzie należał do elity, był właścicielem chłopów, arystokratą, członkiem cerkwi. Deprecjonuje ten okres własnego życia, nie znajdując w nim sensu. Ten widzi jedynie w samodoskonaleniu i odejściu od zasady "oko za oko, ząb za ząb''. Od tej pory twórczość Tołstoja w większym stopniu będzie odnosiła się do propagowania etyki w życiu, zaangażowania w sprawy społeczne, zwłaszcza chęci ulżenia doli chłopów.

<<Reklama>> Książki autora dostępne są w formie e-booków w Publio.pl >>

Więcej o: