Fundacja Grażyny Wolszczak próbowała przejąć siedzibę Teatru IMKA? Tomasz Karolak: Bez poczucia przyzwoitości

Założyciel i dyrektor warszawskiej IMKI Tomasz Karolak wydał oświadczenie, w którym twierdzi, że Fundacja Grażyny Wolszczak przygotowywała wrogie przejęcie siedziby teatru. Poprosiliśmy o wypowiedź menedżera aktorki.
Zobacz wideo POPkultura - nowy odcinek

Tomasz Karolak napisał, że z niedowierzaniem przyjął informacje o tym, że goszcząca w Teatrze IMKA od 2015 roku Grażyna Wolszczak prowadząca Fundację Garnizon Sztuki, od kilku miesięcy podejmuje starania o przejęcie miejsca działalności artystycznej Teatru IMKA przy ul. Konopnickiej 6 w Warszawie. Zarządcą jest Związek Harcerstwa Polskiego, umowa z teatrem wygasa z końcem czerwca.

Tomasz Karolak o działaniach Fundacji Grażyny Wolszczak: Wyczerpują znamiona czynu nieuczciwej konkurencji

Wolszczak przez pięć lat wystawiała na scenie produkowane przez siebie spektakle. Karolak twierdzi wręcz, że "znalazła schronienie" w Imce, gdy jej fundacja, nie posiadając sceny, szukała dla siebie miejsca. Dyrektor Teatru IMKA pisze:

Przez pięć lat Grażyna Wolszczak korzystała z naszej gościny, zdobywając także nasze zaufanie. Tymczasem po premierze ostatniego spektaklu fundacji Grażyny Wolszczak, w naszym Teatrze, już w grudniu 2019 r. rozpoczęła negocjacje z zarządcą zajmowanej przez Imkę powierzchni teatralnej, celem jej przejęcia dla potrzeb własnej Fundacji i prowadzonej przez nią działalności, skutkiem czego Teatr Imka po 10 latach istnienia na mapie kulturalnej Warszawy pozbawiony zostałby sceny i tym samym możliwości realizacji planów repertuarowych.

Karolak informuje w oświadczeniu, że o sprawie on i współpracownicy dowiedzieli się w trudnym czasie, gdy z powodu pandemii placówki kulturalne, w tym jego, walczą o przetrwanie i w miesiącu, w którym IMKA obchodzi 10-lecie działalności. "Pomimo mniejszych i większych trudności finansowych, które dotykały nasz Teatr, Imka zdobyła w tym roku w miejskim konkursie trzyletnią dotację, przyznaną przez Biuro Kultury. Jednocześnie Teatr IMKA doszedł do porozumienia z ZHP, zarządcą budynku w którym działa. Plan spłat został wyznaczony do końca 2020 r. i jest sukcesywnie realizowany" - pisze Karolak i dodaje:

Grażyna Wolszczak goszcząc na naszej scenie, znała problemy z jakimi się borykaliśmy, ale też plany jubileuszowe na jesień, miała wiedzę o przyznaniu Imce dotacji, co w żaden sposób nie przeszkodziło jej za naszymi plecami, realizować bez poczucia przyzwoitości własne cele, sprowadzające się do wrogiego przejęcia naszej sceny. Trzeba podkreślić, że Teatr Imka i prowadzona przez Grażynę Wolszczak Fundacja to podmioty konkurencyjne, realizujące zbieżne cele statutowe. Dlatego jej działania związane z siedzibą Teatru IMKA wyczerpują znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.

Karolak zarzuca aktorce i założycielce Garnizonu Sztuki to, że posłużyła się "kłamliwym argumentem", podczas negocjacji z zarządcą budynku, twierdząc, "że repertuar Teatru IMKA to de facto jej spektakle. Fakty są takie, że na 15 granych w Teatrze IMKA tytułów - Grażyna Wolszczak ma tylko trzy i tylko jeden gromadzi komplet widzów".

Odpowiedź: To ZHP zaproponował Fundacji Garnizon Sztuki dalsze prowadzenie tego miejsca

Dyrektor Teatru IMKA przyznaje, że przed nim rozmowy z kierownictwem ZHP. Pełną treść oświadczenia można znaleźć tutaj. Strona Garnizonu Sztuki jest "w budowie", zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do menedżera Grażyny Wolszczak. Arek Krzywkowski odpowiedział, że to ZHP podjął decyzję o pozostawieniu tej przestrzeni dla działalności teatralnej i zaproponował Fundacji Garnizon Sztuki dalsze prowadzenie tego miejsca. Niżej pełna treść oświadczenia nadesłanego do Gazeta.pl:

Z dniem 30 czerwca 2020 roku wygasa umowa najmu między Związkiem Harcerstwa Polskiego a Teatrem IMKA sp z oo mieszczącym się przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Warszawie. ZHP podjął decyzję o pozostawieniu tej przestrzeni dla działalności teatralnej i zaproponował Fundacji Garnizon Sztuki dalsze prowadzenie tego miejsca. Fundacja jako zewnętrzny producent od kilku lat prowadzi swoją działalność w Teatrze Imka, którą wynajmuje na zasadach komercyjnych.
Niniejszym informujemy, iż zamierzamy honorować wszystkie zobowiązania Teatru Imka wobec innych zewnętrznych producentów dotyczące ustalonego repertuaru na jesień 2020 roku, repertuar ten pozostaje bez zmian.
Pierwszym działaniem/zobowiązaniem Fundacji Garnizon Sztuki jest dostosowanie Teatru do przepisów obowiązujących w szczególności w zakresie bhp, ppoż i innych.