Fundusz Wsparcia Kultury obniżył kwoty wsparcia dla artystów. Będzie też "weryfikacja merytoryczna"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o obniżeniu kwot wsparcia dla artystów. W specjalnym oświadczeniu wskazano, że "jeśli weryfikacja potwierdzi brak zasadności części przedstawionych przez wnioskodawcę kosztów, dotacje mogą ulec pomniejszeniu".

Resort przeprowadził zapowiadaną analizę złożonych wniosków. W oświadczeniu poinformowano, że "podczas powtórnej weryfikacji aplikacji do Funduszu Wsparcia Kultury poddano analizie m.in. zgodność oświadczeń składanych przez beneficjentów z ich faktycznym profilem działalności".

Arkadiusz Jakubik i Dr MisioJakubik: Boję się, że ktoś tak jak w "Królu" wyciągnie broń i będą ofiary

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiada niższe kwoty wsparcia

W dalszej części oświadczenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pojawiła się informacja, że "refundacje przydzielono podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalności w obszarze kultury i produkcji artystycznej".

Resort przyznał, że część przytaczanych argumentów na temat wysokości kwot może być powodem zmniejszenia dotacji. "Jednocześnie - biorąc pod uwagę różnorodne argumenty, które padały podczas dyskusji wokół FWK - generalnie kwoty przydzielonych refundacji zostały obniżone. Dodatkowo, weryfikacja merytoryczna w niektórych przypadkach być może potwierdzi brak zasadności części przedstawionych przez wnioskodawcę kosztów. W takich sytuacjach kwoty dotacji mogą także ulec pomniejszeniu" - czytamy.

Kadr z serialuMatka reżysera "07 zgłoś się" o Borewiczu: Taki seksualny domokrążca

Na koniec oświadczenia MKiDN przekazało, że we wtorek Instytut Teatralny oraz Instytut Muzyki i Tańca rozpoczęły konsultacje ze wszystkimi beneficjentami i podpisywanie umów z podmiotami, których wnioski zostały już zweryfikowane. "Konsultacje są ostatnim etapem weryfikacji. Ich celem jest potwierdzenie kwalifikowalności oraz zasadności i racjonalności kosztów zawartych we wnioskach, a także aktualizacja tych wniosków pod kątem wysokości dofinansowań" - dodano.

Zobacz wideo Bez jakich filmów nie wyobrażamy sobie Bożego Narodzenia? [Popkultura]
Więcej o: