Smarzowski, Cielecka i inni jednym głosem: Kultura polska jest prawicowa i lewicowa. Trzeba o nią walczyć

W Polsce rozpoczęła się walka o niepodległą kulturę. Akcję poparło wielu artystów m.in. Grzegorz Turnau, Wojciech Smarzowski i Magdalena Cielecka. Jednak dla Kultury Niepodległej najważniejsi są zwykli obywatele.

Akcja Kultura Niepodległa ruszyła. Od dziś w całej Polsce rozpoczyna się walka o niezależną, wolną od polityki kulturę. W akcję włączają się zarówno artyści, jak i zwykli obywatele z całej Polski. Nieformalny ruch zaprezentował swój manifest i listę postulatów i natychmiast zdobył pierwsze tysiąc podpisów - na dobry początek.

'Kultura Niepodległa': będziemy walczyć o polską kulturę'Kultura Niepodległa': będziemy walczyć o polską kulturę mat. prasowe

- Nie reprezentujemy żadnej partii ani ideologii. Różnią nas poglądy polityczne, estetyczne i filozoficzne, miejsce zamieszkania i status społeczny. Łączy nas idea kultury niepodległej, wolnej, otwartej, czerpiącej siłę z różnorodności - czytamy w manifeście.

Jednym z Postulatów Kultury Niepodległej jest powołanie Obywatelskiej Rady Kultury składającej się z przedstawicieli środowisk twórczych z całej Polski. Rada miałaby opiniować politykę kulturalną i działalność edukacyjną państwa - czyli stać na straży Wolności polskiej kultury.

- Nie potrzebujemy polityków, aby skutecznie działać. Nie jesteśmy finansowani z żadnych źródeł publicznych - podkreślają inicjatorzy akcji.

Posłuchajcie Manifestu Kultury Niepodległej:

 

-To reakcja na 28 lat zaniedbań polityków w kulturze. Społeczeństwo powinno być różnorodne, kultura jest tego podstawą. Po działaniach Kultury Niepodległej widać, że zaczęły się angażować osoby, które wcześniej nie brały udziału w tego typu przedsięwzięciach. Potrzeba takich działań jest duża – mówi Joanna Kos-Krauze, reżyserka i scenarzystka.

Kultura jest dla wszystkich

Kultura Niepodległa ma łączyć twórców z edukatorami i animatorami kultury, a także ułatwiać dostęp do kultury zwykłym obywatelom - bez względu na status społeczny i ekonomiczny czy miejsce zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, seniorów i grup wykluczonych.

Kultura NiepodległaKultura Niepodległa mat. prasowe

- Pragniemy, aby Kultura Niepodległa była obecna w miastach, miasteczkach i na wsiach - podkreślają inicjatorzy akcji.

Kultura Niepodległa zamierza zorganizować własne obchody stulecia niepodległości, niezależne od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Zbliża się rocznica odzyskania niepodległości i ludzie kultury postanowili, że pokażą, że to oni stanowią o jakości polskiej kultury, polskiego państwa i polskiej edukacji. Jesteśmy grupą, która ma swoje zdanie: kultura polska nie jest przeszłością. Jest przyszłością – przekonuje Beata Chmiel, menedżerka Kultury.

Postulaty Kultury Niepodległej:

- W imieniu środowisk twórczych, animatorów, edukatorów i wszystkich, którym bliska jest przyszłość polskiej kultury, żądamy:

1. Powołania mocą ustawy Obywatelskiej Rady Kultury, składającej się z przedstawicieli środowisk twórczych i animatorów kultury z całej Polski, wybieranych w sposób otwarty, jawny i przejrzysty. Zadaniem Rady będzie opiniowanie polityki kulturalnej i działalności edukacyjnej państwa.

2. Przyjęcia zasady pozytywnej rekomendacji Obywatelskiej Rady Kultury dla kandydatów na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Stworzenia na szczeblu samorządowym obywatelskiego mechanizmu finansowania i dystrybucji środków na kulturę, na wzór organizacji pożytku publicznego i budżetów partycypacyjnych.

4. Zwiększenia rzeczywistego dostępu do kultury dla każdego bez względu na status społeczny i ekonomiczny czy miejsce zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, seniorów i grup wykluczonych.

5. Przywrócenia edukacji kulturalnej w powszechnym systemie nauczania rozumianej nie tylko jako przybliżanie dziedzictwa, ale również nauki uczestnictwa w kulturze współczesnej.

6. Przywrócenia misyjności mediów publicznych, co rozumiemy jako zaspokajanie, ale i kształtowanie potrzeb kulturalnych otwartego, nowoczesnego społeczeństwa, zgodnie z Obywatelskim Paktem na rzecz Mediów Publicznych.

7. Zagwarantowania autonomii i niezależności instytucji kultury, publicznych i niepublicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przejrzystego sposobu powoływania ich władz, zasad finansowania i oceny programów.

8. Wprowadzenia zakazu stosowania cenzury w jakiejkolwiek formie: instytucjonalnej, prewencyjnej, ekonomicznej, prawnej, represyjnej, wewnętrznej, politycznej, wyznaniowej lub ideologicznej.

Każdy może być częścią akcji

Pod manifestem i postulatami Kultury Niepodległej zebrano już 1200 podpisów. W akcję zaangażowali się m.in. Maria Janion, Grzegorz Turnau, Wojciech Smarzowski, Paweł Pawlikowski, Mirosław Bałka, Magdalena Cielecka, Grzegorz Jarzyna, Agnieszka Holland, Katarzyna Kozyra, Zygmunt Miłoszewski, Maja Ostaszewska, Grzegorz Rosiński, Paweł Demirski i Monika Strzępka, Małgorzata Szumowska, Wojciech Tochman, Olga Tokarczuk czy Xawery Żuławski.

Kultura Niepodległa - manifestKultura Niepodległa - manifest fot. Kultura Niepodległa, kadr Youtube

Kultura Niepodległa zacznie działać 2 i 3 września. Do akcji można przystąpić już teraz. Wystarczy wysłać swoje imię i nazwisko, profesję i miejscowość, z której się pochodzi na adres: podpisy@kulturaniepodlegla.pl.

Zapraszamy wszystkich chętnych do organizowania publicznych koncertów, wykładów, odczytów, wieczorów autorskich, happeningów, wystaw. Prosimy zgłaszać swoje pomysły wraz z ich krótkim opisem pod adresem wydarzenia@kulturaniepodlegla.pl. Wszystkie wydarzenia muszą być bezpłatne i publicznie dostępne. Prosimy o ich dokumentację i rejestrację – apelują Obywatele Kultury.

Ucho prezesa. Kto jest kim w hitowym serialu

Więcej o: