100 rocznica urodzin Jana Pawła II - cytaty

100 rocznica urodzin Jana Pawła II jest obchodzona 18 maja 2020 r. Jakie cytaty z nauczania papieża pozostały z wiernymi na długo? Które jego słowa przeszły do historii?

Jan Paweł II: cytaty o Polsce, o ojczyźnie

Jan Paweł II został wybrany na papieża w październiku 1978 roku.Polska w tym czasie  znajdowała się za tzw. żelazną kurtyną, pozostając pod wpływem Związku Radzieckiego. W takich okolicznościach na tron Piotrowy wybrany został Polak. Jan Paweł II od początku pontyfikatu wsppominał o przywiązaniu do Polski. Jednocześnie na każdym kroku podkreślał potrzebę jej wolności i suwerenności. Z historycznego punktu widzenia wybór Polaka na głowę kościoła katolickiego miał znaczenie dla oswobodzenia się kraju spod władzy Związku Radzieckiego, a jak oceniają niektórzy, także dla upadku ZSRR. 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!

To jedne z najczęściej wspominanych słów Jana Pawła II, które padły podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski w Warszawie w 1979 r. 

To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczeć!

Ten cytat pochodzi z pielgrzymki papieża w 1991 roku,kiedy przebywał m.in. w w Masłowie k. Kielc.

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej

Słowa te padły z ust papieża 16 czerwca 1983 r. na rozpoczęcie jego drugiej pielgrzymki do Ojczyzny. Cytaty o ojczyźnie Jana Pawła II są chyba jednymi z najczęściej przywoływanych przy różnych okazjach.

Jan Paweł II: cytaty o śmierci

Jan Paweł II pomimo ciężkiej choroby, do końca pełnił swoją posługę jako głowa kościoła katolickiego. Oto cytaty o śmierci Jana Pawła II:

Śmierci nie można przekupić, ani od siebie oddalić.
Ludzie wkorzenieni w miłości przeciwstawiają się cywilizacji śmierci i na gruzach pogardy tworzą taką ze źródłem w sercu Zbawiciela.

Zobacz też: 100 rocznica urodzin Jana Pawła II- obchody

Jan Paweł II: cytaty o miłości

Jan Paweł II w swoich kazaniach, ale także licznych pismach, które opublikował jako papież często nawiązywał do różnych aspektów miłości. Wiele jego słów odnosi się do miłości Boga do człowieka, ale także do ojczyzny:

Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała - dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała...
To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.
Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.

Najpiękniejsze cytaty Jana Pawła II

Przemówienie papieża Jana Pawła II były tak sugestywne i tak nacechowane emocjami, że trafiały do serc wiernych, bez względu na narodowość, płeć, wiek, rasę. Papież swoimi słowami trafiał także do młodych i starszych wienych. Oto najpiękniejsze cytaty Jana Pawła II:

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!
Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.
Więcej o: