Szkoły artystyczne i uniwersytety nawołują do protestu m.in. przeciwko Czarnkowi. "Musimy uporządkować nasz dom"

- Poruszone milczeniem rektorów w sprawie planowanej przez rząd nominacji na stanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego człowieka, którego mizoginiczne i homofobiczne wypowiedzi urągają przyzwoitości w cywilizowanym świecie, postanowiłyśmy wspólnie z panią prof. Grażyną Borkowską poprosić kobiety-rektorki o poparcie naszego stanowiska w tej bulwersującej sprawie - mówi Dorota Segda, rektorka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Za "Wyborczą" publikujemy pełną treść listu i listę podpisów, na której znalazło się prawie 500 nazwisk.

Przeciwko zajmowaniu przez Przemysława Czarnka stanowiska szefa MEN protestowano w Warszawie chociażby w ostatni poniedziałek. 

Protest przed MEN: "Czarnek, idź do diabła!" >>>

Czarnek naraził się też nauczycielom. Pozwać go chce ZNP. Teraz głos zabrały z kolei kobiety nauki. Wystosowały list otwarty.

Dorota Segda na łamach "Wyborczej" zapewnia, że list "nie jest skierowany do nikogo z rządzących imiennie", jednak na pierwszy plan wybija się tu szef MEN Przemysław Czarnek. - Głównie kobiety stały się celem żenujących wypowiedzi pana Czarnka i jego współpracowników - mówi rektorka krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Jeszcze zanim objął stanowisko w ministerstwie, Przemysław Czarnek na jednej z konferencji naukowych na KUL stwierdził, że jego zdaniem podstawową funkcją rodziny jest prokreacja i "nawet dziki to wiedzą"; innym razem mówił, że minister edukacji ma obowiązek "sprzeciwu wobec postaw, które z polskim prawem nie mają nic wspólnego" - wśród takich postaw wymienił "te u niektórych przedstawicieli ideologii LGBT". 

Czarnek, zanim został ministrem, "zasłynął" też niechlubnymi słowami: "Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją". 

Zobacz wideo Politycy PiS uderzają w osoby LGBT. Biedroń: Wiele matek boi się o swoje dzieci

List otwarty kobiet nauki i sztuki przeciw Czarnkowi. "Większość rektorek obawia się konsekwencji"

- Większość pań rektorek obawiała się konsekwencji – np. odwetu w postaci zaprzestania finansowania swoich uczelni, albo innych - wręcz personalnych - szykan. Jak wkrótce się okazało - miały rację; groźby min. Czarnka mówiące o wstrzymaniu dotacji dla uczelni, które poparły strajk kobiet, nadeszły szybko - wspomina Segda w rozmowie z "GW". Nowy minister groził szkołom i uczelniom, które umożliwiały uczniom i studentom udział w protestach po wyroku TK ws. aborcji. Sugerował, że może to być brane pod uwagę przy rozdzielaniu środków i grantów dla uczelni. - Postanowiłyśmy więc skierować nasz list do kobiet nauki i sztuki. (...) Prosimy tych polityków, którzy są zainteresowani prawdziwym dialogiem społecznym o wysłuchanie naszego głosu - dodaje Segda.

Poniżej zamieszczamy za "Wyborczą" pełną treść listu otwartego kobiet nauki i sztuki przeciwko działaniom obecnych władz: 

Szanowne Panie Profesorki,

Drogie Koleżanki,

w ostatnich tygodniach władza po raz kolejny złamała zasady Konstytucji, piętnując tym razem środowiska mniejszości seksualnych. Zapowiedziano również sprzeczną z Konstytucją ideologizację polskich szkół, od przedszkola po uniwersytety, w duchu doktryny katolickiej i historycznych resentymentów, a ograbiony z powagi Trybunał Konstytucyjny zakazał prawa do usuwania płodów obciążonych nieuleczalnymi wadami. Wydaje się, że to przykłady zaczerpnięte z różnych dziedzin.

W rzeczywistości to działania zbieżne, związane z realizowaną przez władzę PiS-owską rewolucją "kulturową", fundowaną polskiemu społeczeństwu, którego kształt duchowy i intelektualny ma wyrażać podporządkowanie się Kościołowi katolickiemu i ideom bogoojczyźnianym, brak szacunku dla prawa, wrogość wobec Innych, ksenofobia i zaściankowość. "Twarzą" tych zmian i ich wyjątkowo aktywnym orędownikiem jest obecny minister edukacji i nauki, co wskazuje nie tylko powód tej nominacji, ale także próbę włączenia środowiska akademickiego w makiaweliczny plan i jego "naukowe" uzasadnienie. W tym planie szczególną rolę wyznaczono kobietom, mającym wrócić do tradycyjnych ról, tzn. znosić w milczeniu przemoc domową, ciężar pielęgnowania dzieci, także tych dotkniętych niepełnosprawnością, wymagających całodobowej opieki, jak również dokonać ograniczenia aspiracji zawodowych na rzecz rzekomo świętych obowiązków prokreacyjnych.

My, profesorki polskich uniwersytetów i innych instytucji naukowych, mamy w istocie święte obowiązki – wobec nauki i społeczeństwa. Nauka musi pozostać tym, czym jest od stuleci, zbiorem teorii i praktyk społecznych, opartych na niedoskonałych, ale weryfikowalnych, porównywalnych, sprawdzalnych założeniach, wolnych od presji ideologicznej, także religijnej. Być może ratio i fides można pogodzić, ale operację tę zostawiamy za bramą uniwersytetów.

My, profesorki polskich uniwersytetów i instytutów naukowych, mamy też obowiązki wobec społeczeństwa, a szczególnie wobec tej jego części, która doznaje ewidentnych krzywd. Dlatego nawołujemy do protestu wobec kierunku rządzenia obranego przez władzę. Wprowadzane posunięcia cofają wolności obywatelskie do czasów wczesnego PRL-u lub dalszej przeszłości, uniemożliwiają podejmowanie decyzji życiowych w zgodzie z własnym sumieniem, skazują na cierpienia tysiące kobiet, prowadzą do życiowych dramatów, krępują uprawianie wolnych zawodów, podkopują fundamenty badań naukowych.

Autorytarna władza ma wiele sposobów, by wymusić posłuszeństwo, skłonić do bierności i milczenia. Ale społeczeństwo, dotknięte w swojej godności, nakłaniane przez rządowe media do przyjmowania kłamstw, okradane z posiadanych praw, ma wiele sposobów, by protestować teraz i zawsze, do skutku.

Drogie Koleżanki,

jesteście solą tej ziemi, oczy wielu ludzi zwrócone są w Waszą stronę z pytaniem: co robić? Zachęcamy Was do złożenia podpisu pod tym listem, kierowanym nie do władzy, która nas lekceważy, ale do obywateli, którzy bez względu na światopogląd, sprzeciwiają się ubezwłasnowolnieniu polskiego społeczeństwa lub dojrzewają do tego, by wyrażać swoje oburzenie. Podpiszcie ten list i upowszechnijcie swoje stanowisko w środowisku. Przepisy związane z pandemią wiążą nam ręce, ale protest odłożony w czasie nie oznacza rezygnacji z form oporu. Musimy się podjąć tego zadania, musimy uporządkować Nasz Dom.

 1. prof. Grażyna Borkowska, członek-korespondent PAN
 2. prof. dr hab. Dorota Segda, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 3. prof. Krystyna Zachwatowicz, prof. emeryt., Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 4. dr hab. Monika Płatek, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 5. dr hab. Magdalena Środa, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 6. prof. dr hab. Wojciech Malajkat, Akademia Teatralna w Warszawie
 7. mgr Jagoda Szelc, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 8. dr Anita Wincencjusz-Patyna, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 9. mgr Piotr Łukaszczyk, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 10. dr hab. Agata Kucińska, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 11. prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 12. prof. dr Bożena Karowska, University of British Columbia
 13. dr hab. Julia Durzyńska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 14. dr hab. Agnieszka Rzepa, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 15. dr hab. Dominika Ferens, Uniwersytet Wrocławski
 16. dr hab. Zofia Kolbuszewska, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 17. prof. dr hab. Joanna Czaplińska, Uniwersytet Opolski
 18. prof. dr hab. Inga Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński
 19. dr hab. Dorota Babilas, Uniwersytet Warszawski
 20. dr hab. Zuzanna Ładyga-Michalska, Uniwersytet Warszawski
 21. prof. dr hab. Hanna Gosk, Uniwersytet Warszawski
 22. prof. dr hab. Danuta Ulicka, Uniwersytet Warszawski
 23. dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 24. mgr Agnieszka Rychlewska, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 25. prof. dr hab. Krzysztof Kuliński, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 26. dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
 27. prof. dr hab. Grzegorz Niziołek, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
 28. dr Grzegorz Jankowicz, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 29. mgr Maciej Sajur, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 30. dr hab. Bożena Klimczak, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 31. dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 32. dr hab. Urszula Ługowska, Uniwersytet Warszawski
 33. dr hab. Dominika Oramus, Uniwersytet Warszawski
 34. prof. dr hab. Iwona Anna Ndiaye, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 35. dr hab. Iwona Kokorniak, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 36. dr hab. Marek Tatko, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 37. prof. dr hab. Mirosław Kocur, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 38. dr hab. Dorota Kołodziejczyk, Uniwersytet Wrocławski
 39. dr hab. Magdalena Grenda, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 40. mgr Marzena Kopczyńska-Urlich, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 41. dr Marzenna Wojak, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 42. dr Katarzyna Strączek, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu, Akademia Teatralna w Warszawie
 43. dr Adam Cywka, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 44. prof. dr hab. Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
 45. mgr Agnieszka Bednarz, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia w Bytomiu
 46. prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 47. dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 48. prof. dr hab. Hanna Nowicka-Grochal, Akademia Sztuki w Szczecinie
 49. dr hab. Agata Zbylut, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 50. dr hab. Agata Michowska-Łazarczyk, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 51. dr hab. Barbara Halec, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 52. dr hab. Julia Kurek, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 53. dr hab. Karolina Breguła, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 54. dr hab. Katarzyna Szeszycka, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 55. dr hab. Małgorzata Szeszycka, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 56. dr hab. Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 57. dr hab. Małgorzata Kopczyńska-Matusewicz, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 58. dr hab. Ewa Czerwińska-Romanowska, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 59. dr hab. Olga Lewicka, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 60. dr hab. Zorka Wollny, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 61. dr hab. Aleksandra Knaflewska, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 62. dr hab. Anna Orlikowska, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 63. dr Agnieszka Grodzińska, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 64. dr Dominika Zawojska-Kuriata, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 65. dr Izabela Plucińska, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 66. dr Anna Witkowska, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 67. dr Magda Małachowska, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 68. dr Alicja Delecka-Bury, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 69. dr Agnieszka Dajczak, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 70. dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 71. dr Olga Kiedrowicz-Świtalska, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 72. dr Katarzyna Zwolak, Akademia Sztuki w Szczecinie
 73. mgr Alicja Pilarczyk, Akademia Sztuki w Szczecinie
 74. mgr Kaja Depta-Kleśta, Akademia Sztuki w Szczecinie
 75. mgr Agata Kiedrowicz, Akademia Sztuki w Szczecinie
 76. mgr Marlena Karpa, Akademia Sztuki w Szczecinie
 77. mgr Kamila Osowicz, Akademia Sztuki w Szczecinie
 78. mgr Joanna Roguszczak, Akademia Sztuki w Szczecinie
 79. mgr Marta Madej, Akademia Sztuki w Szczecinie
 80. mgr Marta Szyłko-Zaborowska, Akademia Sztuki w Szczecinie
 81. mgr Małgorzata Swobowa, Akademia Sztuki w Szczecinie
 82. mgr Anna Paszkowska-Thurow, Akademia Sztuki w Szczecinie
 83. mgr Kamila Krukowska, Akademia Sztuki w Szczecinie
 84. mgr Magdalena Kolska, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 85. prof. dr hab. Anna Królikiewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 86. dr hab. Tadeusz Bradecki, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 87. prof. dr hab. Aleksander Maksymiak, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 88. dr Małgorzata Król-Sozańska, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 89. dr hab. Joanna Pietrzak-Thebault, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 90. mgr Maciej Tomaszewski, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 91. dr Agnieszka Glińska, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 92. dr Paulina Puślednik, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 93. prof. dr hab. Jadwiga Miszalska, Uniwersytet Jagielloński
 94. dr hab. Agata Sobczyk, Uniwersytet Warszawski
 95. dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 96. dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 97. dr hab. Bernadetta Darska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 98. dr hab. Adam Nawojczyk, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 99. prof. Bożena Shallcross, The University of Chicago
 100. mgr Eryk Makohon, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia w Bytomiu
 101. dr hab. Iwona Kempa, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 102. dr hab. Marzena Chrobak, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 103. dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. ucz., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 104. dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia w Bytomiu
 105. dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 106. dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
 107. dr Barbara Braid, Uniwersytet Szczeciński
 108. dr Joanna Witkowska, Uniwersytet Szczeciński
 109. dr Aránzazu Calderón Puerta, Uniwersytet Warszawski
 110. dr Ewa Kaim, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 111. dr Gabriel Gietzky, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 112. mgr Anna Rokita, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 113. dr hab. Joanna Orska, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 114. dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 115. mgr Joanna Mastalerz, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 116. prof. dr hab. Małgorzata Kossut, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 117. dr Zofia Grzesiak, Uniwersytet Warszawski
 118. prof. dr hab. Ewa Paczoska, Uniwersytet Warszawski
 119. prof. dr hab. Anna Nowicka, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 120. prof. dr hab. Bożena Czerny, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 121. dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 122. dr hab. Aneta Jachimowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 123. prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Uniwersytet Łódzki
 124. dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, Uniwersytet Rzeszowski
 125. dr hab. Mirosława Podhajecka, prof. UO, Uniwersytet Opolski
 126. mgr Michał Opaliński, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 127. mgr Marta Streker, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 128. dr hab. Krzysztof Boczkowski, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 129. dr Joanna Jeziorska-Haładyj, Uniwersytet Warszawski
 130. dr Alicja Puścian, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 131. dr hab. Joanna Walaszek, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 132. dr hab. Lidia Duda, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 133. mgr Aleksandra Żaczkova, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia w Bytomiu
 134. mgr Aleksandra Konieczna, PWSFTviT w Łodzi
 135. dr Maria Napiontkowa
 136. prof. Jan Peszek, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 137. dr Anna Maria Buczek, Akademia Teatralna w Warszawie
 138. dr hab. Joanna Krakowska, prof. IS, Instytutu Sztuki PAN
 139. prof. dr hab. n. med. Barbara Łukomska, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 140. mgr Julia Chmielnik, Akademia Teatralna w Warszawie, PWSFTviT w Łodzi
 141. mgr Karolina Maciejaszek, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 142. dr hab. Monika Bednarczuk, Uniwersytet w Białymstoku
 143. mgr Adrianna Dobrzańska Dudkowska, PWSFTviT w Łodzi
 144. dr hab. Monika Szczepaniak
 145. dr Ewa Bułhak-Rewak, Akademia Teatralna w Warszawie
 146. dr hab. Magdalena Piekara, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 147. dr hab. Magdalena Rudkowska, prof. IBL, Instytutu Badań Literackich PAN
 148. dr Rafał Pokrywka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 149. dr hab. Eliza Karmińska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 150. dr hab. Agnieszka Graff, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 151. dr hab. Barbara Szargot, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 152. prof. dr hab. Marta Cieplak, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 153. prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 154. dr hab. Agnieszka Janiuk, prof. CFT, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa
 155. prof. dr hab. Krystyna Jabłońska, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 156. dr hab. Krystyna Kolwas, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 157. prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 158. dr hab. Agata Kamińska, prof. IF, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 159. prof. dr hab. Perła Kacman, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 160. prof. dr hab. Anna Piotrowska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
 161. dr hab. Magdalena Barbaruk, Uniwersytet Wrocławski
 162. dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 163. mgr Magdalena Smalara, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 164. dr hab. Olga Katafiasz , prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 165. dr hab. Barbara Hanicka, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 166. dr hab. Marta Smolińska, prof. UAP, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 167. dr hab. Beata Guczalska, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 168. prof. dr hab. arch. Marzanna Jagiełło, Politechnika Wrocławska
 169. dr Agnieszka Kania, Uniwersytet Jagielloński
 170. prof. dr hab. Barbara Engelking, IFiS PAN
 171. dr hab. Katarzyna Fazan, prof. UJ i AST, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 172. dr hab. Katarzyna Majbroda, Uniwersytet Wrocławski
 173. dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 174. prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Uniwersytet Warszawski
 175. dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 176. dr hab. Alina Molisak, Uniwersytet Warszawski
 177. dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 178. dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 179. dr hab. Gudrun Heidemann, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 180. dr Anna M. Zarychta, PWSFTviT w Łodzi
 181. dr hab. Beata Rycielska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 182. prof. dr hab. Teresa Zalewska, IMDiK PAN, Warszawa
 183. prof. dr hab. Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński
 184. dr hab. Katarzyna Taras, prof. PWSFTviT, PWSFTviT w Łodzi
 185. prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
 186. prof. dr hab. Dorota Urbanek, Uniwersytet Warszawski 
 187. mgr Stanisław Godlewski, IS PAN
 188. dr inż. arch. Marta Alina Rusnak, Politechnika Wrocławska
 189. prof. dr hab. Barbara Stoczewska, Kraków
 190. prof. dr hab. Shoshana Ronen, Uniwersytet Warszawski
 191. dr hab. Ewa Górecka, prof. ucz., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 192. prof. dr hab. Leszek Żyliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 193. dr hab. Dominika Włoch-Salamon, Uniwersytet Jagielloński
 194. dr Agnieszka Wanicka, Uniwersytet Jagielloński
 195. prof. dr hab. Halina Kurek, Uniwersytet Jagielloński
 196. prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński
 197. prof. dr hab. n. med. Jerzy Bal, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 198. prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński
 199. dr hab. Dorota Koczanowicz, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 200. prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 201. dr hab. Rudolf Zioło, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 202. prof. dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz, PWSFTViT w Łodzi
 203. dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 204. mgr Justyna Woźniak, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia w Bytomiu
 205. Ewa Bobrowska
 206. dr hab. Bożena Zaboklicka, emeryt. prac. nauk.-dyd., Uniwersytet w Barcelonie
 207. dr hab. Pau Freixa Terradas, Uniwersytet w Barcelonie
 208. dr hab. Ivan Garcia Sala, Uniwersytet w Barcelonie
 209. doc. dr hab. Agata Orzeszek, emeryt. prac. nauk.-dyd., Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie
 210. phd Dorot Szmidt, emeryt. prac. dyd.-nauk., Uniwersytet w Barcelonie
 211. dr Ewa Klekot, Uniwersytet SWPS, Warszawa
 212. dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 213. dr hab. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz, Gdański Uniwersytet Medyczny
 214. dr hab. Ewa M. Wierzbowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 215. prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 216. prof. dr hab. Ewa Jassem, Gdański Uniwersytet Medyczny
 217. prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 218. prof. dr hab. Ewa Graczyk, Uniwersytet Gdański
 219. prof. dr hab. Małgorzata Tryuk, Uniwersytet Warszawski
 220. dr Katarzyna Anna Małachowska, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 221. prof. Marek Tomaszewski, prof. emeryt., INALCO, Paryż
 222. dr Adela Kobelska, Uniwersytet Warszawski
 223. prof. Lidia Wiśniewska
 224. dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 225. prof. dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki, Gdański Uniwersytet Medyczny
 226. prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, Uniwersytet Jagielloński i Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 227. dr hab. Monika Talarczyk, PWSFTViT w Łodzi
 228. dr hab. Olga Sawicka, prof. AT, Akademia Teatralna w Warszawie
 229. dr hab. Anna Gęsicka, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 230. prof. dr hab. n. med. Ewa Bocian, prof. emeryt., Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
 231. prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, Uniwersytet Jagielloński
 232. dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 233. dr hab. n. med. Rafał Moszyński, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 234. dr hab. Jolanta Zalewska, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 235. prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański
 236. prof. Magdalena Czarnecka-Operacz, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 237. prof. Laura Quercioli Mincer, Uniwersytet w Genui
 238. prof. dr hab. Jolanta Rędowicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 239. prof. Lucyna Gebert, Sapienza Università di Roma
 240. prof. dr hab. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 241. prof. dr hab. med. Anna Członkowska, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 242. prof. dr hab. med. Andrzej Członkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 243. dr hab. Sławomir Daniel Wacewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 244. prof. Marta Petrusewicz, City University of New York
 245. prof. Giovanna Brogi, Università di Milano
 246. dr Anna Włodarczyk, Uniwersytet Jagielloński
 247. prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 248. prof. dr hab. Małgorzata Łobocka, Polska Akademia Nauk
 249. prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec, Uniwersytet Jagielloński
 250. dr Martyna Wielewska-Baka, Uniwersytet Gdański
 251. dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 252. prof. dr hab. Anna Bochnakowa, prof. emeryt., Uniwersytet Jagielloński
 253. prof. dr hab. Ewa Nowińska, Uniwersytet Jagielloński
 254. dr Katarzyna Kręglewska, Uniwersytet Gdański
 255. prof. dr hab. med. Krystyna de Walden Gałuszko, Gdański Uniwersytet Medyczny
 256. dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 257. dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 258. dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Uniwersytet w Białymstoku
 259. dr hab. Elżbieta Sidoruk, Uniwersytet w Białymstoku
 260. mgr Joanna Braun, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 261. dr hab. Jerzy Bielunas, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 262. prof. dr med. Małgorzata Pyda, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 263. dr hab. n. med. Katarzyna Prot-Klinger, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 264. dr hab. Grzegorz Mielczarek, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 265. prof. dr hab. Ewa Łużyniecka, Politechnika Wrocławska
 266. prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 267. dr hab. Maria Boratyńska, Uniwersytet Warszawski
 268. dr hab. Zdzisław Sośnierz, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 269. dr hab. inż. arch. Krystyna Kirschke, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 270. prof. Anna Kurska, prof. emeryt., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 271. dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 272. prof. Małgorzata Pietrasiak, Uniwersytet Łódzki
 273. dr hab. Joanna Ostrowska, prof. UM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 274. prof. dr hab. Grażyna Stachówna, Uniwersytet Jagielloński
 275. dr hab. Łucja Demby, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 276. dr hab. Wanda Świątkowska, Uniwersytet Jagielloński
 277. prof. dr hab. Elżbieta Zipper, prof. emeryt., Uniwersytet Śląski
 278. prof. dr hab. Zofia Drzazga, prof. emeryt., Uniwersytet Śląski
 279. prof. dr hab. Lucyna Mastalerz, Uniwersytet Jagielloński
 280. prof. dr hab. Olga Trojnarska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 281. dr hab. Krystyna Pietrych, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 282. prof. dr hab. Joanna Jabłkowska, Uniwersytet Łódzki
 283. prof. dr hab. Małgorzata Leyko, Uniwersytet Łódzki
 284. dr hab. Blanka Brzozowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 285. dr hab. Małgorzata Budzowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 286. dr hab. Agnieszka Gawron, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 287. dr hab. Dorota Golańska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 288. dr hab. Agnieszka Izdebska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 289. dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 290. dr hab. Natalia Lemann, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 291. dr hab. Karolina Prykowska-Michalak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 292. dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 293. dr hab. Anita Staroń, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 294. dr hab. Danuta Szajnert, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 295. dr hab. Agnieszka Woch, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 296. dr hab. Kamila Żyto, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 297. prof. Krystyna Kujawińska-Courtney, Uniwersytet Łódzki
 298. prof. Alicja Stępień-Kuczyńska, Uniwersytet Łódzki
 299. dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Uniwersytet Łódzki
 300. dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska, Uniwersytet Łódzki
 301. dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 302. dr hab. Magdalena Rekść, Uniwersytet Łódzki
 303. dr hab. Paulina Matera, Uniwersytet Łódzki
 304. dr hab. Magdalena Tomala, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 305. dr hab. Joanna Grzela, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 306. prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak, Uniwersytet Łódzki
 307. dr hab. inż. arch. Anna Wojnarowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 308. dr Mirosława Hordy, Uniwersytet Szczeciński
 309. dr hab. Dorota Sośnicka, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 310. dr hab. Beata Zawadka, Uniwersytet Szczeciński
 311. dr Anna Łakowicz-Dopiera, Uniwersytet Szczeciński
 312. dr Barbara Wróblewska, Uniwersytet Szczeciński
 313. dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 314. dr Julitta Rydlewska, Uniwersytet Szczeciński
 315. dr Adriana Goldman, Uniwersytet Szczeciński,
 316. dr hab. Anna Sulikowska, Uniwersytet Szczeciński
 317. dr hab. Tatiana Czerska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 318. dr hab. Agnieszka Szczaus, Uniwersytet Szczeciński
 319. dr Aleksandra Krukowska, Uniwersytet Szczeciński
 320. dr hab. Arleta Galant, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 321. dr hab. Agata Zawiszewska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 322. dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara, Uniwersytet Szczeciński
 323. dr Magdalena Lange-Henszke, Uniwersytet Szczeciński
 324. dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 325. dr Ewa Szczepan, Uniwersytet Szczeciński
 326. prof. dr hab. Jolanta Barańska, prof. emeryt., Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
 327. prof. dr hab. Kamila Budrowska
 328. prof. dr hab. Anna Łebkowska, Uniwersytet Jagielloński
 329. dr Anna Lobedan, Akademia Teatralna w Warszawie
 330. prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 331. dr hab. n. med. Joanna Didkowska
 332. prof. dr hab. Marta Rau, Akademia Teatralna - Filia w Białymstoku
 333. dr Monika Żółkoś, Uniwersytet Gdański
 334. dr hab. Halina Piekarz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 335. dr Iga Gańczarczyk, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 336. dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 337. dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 338. dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 339. dr hab. Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 340. dr Barbara Sambor, Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 341. dr hab. Karolina Jaklewicz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 342. dr hab. Agnieszka Tomaszewicz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 343. prof. Katarzyna Chojnacka, Politechnika Wrocławska
 344. dr hab. Barbara Widera, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 345. dr hab. Katarzyna Tworek, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 346. dr hab. Magdalena Belof, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 347. prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot, Śląski Uniwersytet Medyczny
 348. dr hab. Edyta Głowacka Sobiech, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 349. dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 350. prof. dr hab. Krzysztof Obremski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 351. prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, Gdański Uniwersytet Medyczny
 352. dr Aleksandra Kolan, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 353. mgr Joanna Fertacz, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 354. mgr Anna Lipnicka, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 355. mgr Tatiana Asmolkova, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 356. mgr Alicja Ruczko, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 357. mgr Barbara Święcicka, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 358. mgr Olga Borys, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 359. dr Aleksandra Drzał-Sierocka, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 360. mgr Marzena Bergmann, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 361. dr Ewa Pałuska-Szozda, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 362. dr Milena Gauer, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 363. prof. dr hab. Anna Bręborowicz, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 364. dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Uniwersytet Łódzki
 365. mgr Agnieszka Kulińska, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 366. prof. dr hab. n. med. Monika Białecka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 367. prof. Krzysztof Dracz, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 368. dr hab. Beata Przymuszała, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 369. dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 370. mgr Anna Wardęszkiewicz, PWSFTviT w Łodzi
 371. dr Agata Szydłowska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 372. dr hab. Małgorzata Gurowska, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 373. dr Ewa Maria Śmigielska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 374. mgr Zuzanna Łąpieś, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 375. mgr Magdalena Komar, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 376. dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 377. dr Magdalena Małczyńska-Umeda, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 378. mgr Katarzyna Koperczak, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 379. dr Aleksandra Jatczak-Repeć, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 380. dr Agnieszka Wach, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 381. mgr Ewa Łuczak, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 382. mgr Anna Siekierska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 383. dr hab. Ewa Partyga, prof. IS PAN
 384. dr hab. n. med. Barbara Pieńkowska-Grela, prof. Inst., Narodowy Instytut Onkologii, Warszawa
 385. prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, Państwowy Instytut Badawczy
 386. dr hab. Marta Witkowska, Uniwersytet Warszawski
 387. dr Anita Kłos, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 388. prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 389. dr hab. n med. Magdalena Chechlińska, prof. Inst., Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie - PIB w Warszawie
 390. prof. dr hab. Zofia Chechlińska, muzykolog, prof. emeryt.
 391. dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 392. dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 393. dr hab. Natalia Bloch, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 394. dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 395. dr Helena Datner, Żydowski Instytut Historyczny
 396. dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 397. dr fab. Anna Engelking, prof. IS, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 398. dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 399. prof. dr hab. Joanna Goszczyńska, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 400. dr hab. Irena Grudzińska-Gross, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 401. dr Elżbieta Janicka, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 402. dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 403. dr Ewa Koźmińska-Frejlak, Żydowski Instytut Historyczny
 404. dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 405. dr Dorota Leśniewska, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 406. dr hab. Magdalena Lubańska, Uniwersytet Warszawski
 407. dr hab. Izabella Main, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 408. dr hab. Katarzyna Majbroda, Uniwersytet Wrocławski
 409. dr hab. Joanna Rękas, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 410. prof. dr hab. Irena Sawicka, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 411. dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 412. dr Katarzyna Waszczyńska, Uniwersytet Warszawski
 413. dr Małgorzata Stasiak
 414. dr hab. Marta Leśniakowska, prof. PAN, Instytut Sztuki PAN, Warszawa
 415. dr hab. Bogna Burska, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 416. dr Martyna Jastrzębska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 417. mgr Julia Kul, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 418. dr Anka Leśniak, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 419. dr Honorata Martin, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 420. dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. PG, Politechnika Gdańska
 421. dr hab. Barbara Weigl, prof. emeryt., Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 422. prof. dr hab. Mirosława Białoskórska, Uniwersytet Szczeciński
 423. dr Maria Brenda, Uniwersytet Szczeciński
 424. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 425. dr hab. Agnieszka Szczaus, Uniwersytet Szczeciński
 426. mgr Dobrosława Ludwiczak, Uniwersytet Szczeciński
 427. dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 428. prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński
 429. dr hab. Joanna Grzela, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 430. dr hab. Magdalena Kowalewska, prof. Inst., Narodowy Instytut Onkologii, Warszawa
 431. dr Joanna Szewczyk, Uniwersytet Jagielloński
 432. dr hab. María Paula Malinowski Rubio, prof. UP
 433. dr Anita Abramowska-Kmon, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 434. dr Ewelina Paszke-Lowitzsch, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 435. dr hab. Małgorzata Praczyk, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 436. dr Milena Hadryan, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 437. dr n. hum. Olga Sakson-Obada, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 438. dr hab. Agata Skórzyńska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 439. mgr Anna Branny, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 440. mgr Tomasz Wesołowski, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 441. mgr Mateusz Bieryt, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 442. dr hab. Dorota Imiełowska, Akademia Muzyczna w Krakowie
 443. dr hab. Anna Serafińska, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 444. prof. Irena E. Kotowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 445. dr hab. Marta Płonka, prof. ucz., Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 446. dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 447. dr Małgorzata Franczak
 448. dr hab. Jolanta Kurkiewicz, emeryt. prac., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 449. mgr Mateusz Barta, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 450. prof. dr hab. Monika Dąbrowska, Uniwersytet Warszawski
 451. prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Uniwersytet Warszawski
 452. dr hab. Tatiana Chauvin, Uniwersytet Warszawski
 453. dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
 454. dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
 455. dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Uniwersytet Warszawski
 456. dr Małgorzata Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski
 457. dr hab. Marta Litwińska-Werner, Uniwersytet Warszawski
 458. dr hab. Ewa Gmurzyńska, Uniwersytet Warszawski
 459. dr hab. Magdalena Błaszczyk, Uniwersytet Warszawski
 460. prof. dr hab. Maria Podgórska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 461. prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 462. mgr Weronika Kowalska, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 463. dr hab. inż. arch. Jadwiga Urbanik, prof. ucz., Politechnika Wrocławska
 464. dr hab. Katarzyna Kaniowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 465. dr hab. Magdalena Cieślak, Uniwersytet Łódzki
 466. dr hab. Agnieszka Łowczanin, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 467. dr hab. Małgorzata Myk, Uniwersytet Łódzki
 468. dr hab. Katarzyna Ostalska, Uniwersytet Łódzki
 469. prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Szklarz, Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin
 470. dr Magdalena Wrana, Uniwersytet Jagielloński
 471. prof. dr hab Józef Opalski, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 472. dr hab med Anna Korzon-Burakowska, Gdański Uniwersytet Medyczny
 473. prof. dr hab. n. med. Olga Haus
 474. dr Małgorzata Kotlińska, PWSFTViT w Łodzi
 475. dr Anna Wróblewska, PWSFTViT w Łodzi
 476. dr hab. Ewelina Ciszewska, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 477. prof. dr hab. nauk med. Leonora Bużańska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
 478. im. M. Mossakowskiego PAN
 479. dr Agata Bulicz, Wrocław
 480. dr Adriana Świątek, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia w Bytomiu
 481. dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska, PWSFTViT w Łodzi

Doktorantki PWSFTViT w Łodzi:

 1. mgr Ewa Audykowska-Wiśniewska
 2. mgr Agata Cierniak
 3. mgr Monika Dembinska
 4. mgr Alicia Devaux
 5. mgr Magda Kupryjanowicz
 6. mgr Dominika Lichy
 7. mgr Milena Lisiecka-Sieczkowska
 8. mgr Joanna Osyda
 9. mgr Laura Pawela
 10. mgr Małgorzata Pieńkowska
 11. mgr Magdalena Szymkow
 12. mgr Edyta Wróblewska

Doktoranci i pracownicy naukowi PWSFTViT solidarni z koleżankami:

 1. mgr Piotr Bułka, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia w Bytomiu
 2. mgr Jakub Margosiak
 3. mgr Wojciech Olchowski
 4. mgr Karol Starnawski
Więcej o: