"W Ukrainie" czy "na Ukrainie"? Prof. Bralczyk wyjaśnia: Nie możemy mówić tu o poprawności

Jak piszemy - "w Ukrainie" czy "na Ukrainie"? W ostatnim czasie zdania na ten temat wydają się być podzielone. Językoznawcy tłumaczą jednak: w tej kwestii wiele zależy od kontekstu historycznego, a wybierany przyimek jest sprawą zmienną.
Zobacz wideo

W ostatnim czasie wiele osób i mediów, w tym Gazeta.pl, zdecydowało się używać formy "w Ukrainie", zastępując często używany w kontekście tego, i kilku innych krajów, przyimek "na". Na temat zasadności tej decyzji wypowiedział się między innymi językoznawca prof. Jerzy Bralczyk. 

"W Ukrainie" czy "na Ukrainie"? Prof. Bralczyk wyjaśnia: To jest sprawa zmienna

Prof. Bralczyk w rozmowie z Radiem ZET zaznaczył, że w przypadku wykorzystywanego przyimka w odniesieniu do Ukrainy "nie możemy mówić o poprawności". - To jest sprawa zmienna. W przypadku Ukrainy starsi ludzie pewnie będą mówili "na Ukrainie", tak jak ja mówię, ale jestem za tym, żeby młodzież mówiła już "w Ukrainie" - powiedział, zaznaczając, że "Polacy, ale także Ukraińcy, którzy znają język polski, uważają, że z przyimkiem 'na' łączą się nazwy regionów, a nie państwa, dlatego też niektórym to przeszkadza". 

Więcej aktualnych wiadomości z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"W Ukrainie" - językoznawcy wyjaśniają zmianę używanego przyimka

Prof. Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego w tekście pt. "Przyimki 'na', 'w' oraz 'do' przed nazwami państw, krajów i krain. Historia i współczesne wahania normatywne", który został opublikowany w nr. 1/2021 czasopisma "Język Polski", zwracał uwagę, że połączenia "w Litwie" i "w Ukrainie" jeszcze do końca XVIII przeważały w naszym języku, a w wieku XIX nadal były typowe. 

Badacz cytuje Barbarę Klebanowską, która "przyimek 'na' jako wariant 'w'" łączy "z nazwami własnymi 'regionów w granicach Polski i dawnej Rosji [...]'", czyli właśnie: na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie, na Łotwie, na Syberii, na Kaukazie. 

Prof. Mirosław Bańko z Uniwersytetu Warszawskiego zwraca natomiast uwagę, że "częstość użycia wyrażenia 'w Ukrainie' wzrosła po 1991 r., po powstaniu niepodległej Ukrainy".

Przyimek 'w' rzeczywiście zdaje się lepiej podkreślać samoistność polityczną danych obszarów, gdyż łączymy go z nazwami większości państw (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi wschodnich i południowych sąsiadów Polski oraz niektórych państw wyspiarskich). Przyimek 'na' zaś zwykle łączymy z nazwami ziem czy regionów, por. w Polsce, ale na Mazowszu

- czytamy w poradzie językowej udzielonej przez profesora na stronie PWN

Więcej o: