Jak pokazać to co jest niewidzialne? Rusza Miesiąc Fotografii w Krakowie

Festiwal Miesiąc Fotografii w Krakowie należy do najważniejszych europejskich wydarzeń fotograficznych i jest jedną z największych cyklicznych imprez poświęconych sztukom wizualnym w Polsce. Program Główny tegorocznej edycji przygotowała Iris Sikking, niezależna kuratorka, z wykształcenia montażystka filmowa oraz historyczka fotografii. Na tę edycję festiwalu przygotowała program zatytułowany "Przestrzeń przepływów. Obrazowanie niewidzialnego". Jak co roku nie zabraknie również cieszącej się ogromnym zainteresowaniem Sekcji ShowOFF, Przeglądu Portfolio oraz licznych wydarzeń towarzyszących.

Festiwal rusza 25 maja i trwa aż do 24 czerwca. W tym czasie w krakowskich galeriach sztuki będzie można zobaczyć wystawy zorganizowane w ramach festiwalowego hasła przewodniego: Przestrzeń przepływów. Obrazowanie niewidzialnego.

Program Główny – Przestrzeń przepływów. Obrazowanie niewidzialnego

Żyjemy w społeczeństwie sieciowym, będącym bytem otwartym, pozbawionym granic i niematerialnym, płynnym i nieustannie zmieniającym kształt. To doświadczenie jest wspólne nam wszystkim – wszyscy jesteśmy częścią oplątującej całość sieci, która prowokuje nas i zmusza do konfrontacji niemal codziennie, epatując wydarzeniami z najodleglejszych miejsc. Relacjonowane w formie tweetów, obrazów i filmów pojawiających się na naszych ekranach wydarzenia te przekraczają tradycyjnie pojmowane granice geograficzne i wykraczają poza dotychczasowe rozumienie lokalności. Prędkość, z jaką ludzie, towary i zanieczyszczenia przemieszczają się i docierają do różnych części świata, jest tak ogromna, że często trudno odróżnić przyczynę od konsekwencji. Do tego dochodzi pytanie o to, jak powinniśmy oceniać pojawiające się na naszych ekranach komunikaty. Czy jesteśmy w stanie tak naprawdę zobaczyć i zrozumieć to, co się dzieje?

Aby wyróżnić poszczególne wątki tematyczne, projekty podzielono na trzy kategorie: migracje do współczesnej Europy i przemieszczanie się wewnątrz niej, niewidzialność i nieuchwytność danych cyfrowych oraz ważne kwestie dotyczące ochrony środowiska. Czyje prace zobaczymy w czasie Festiwalu? Eva Leitolf, Edmund Clark, Jules Spinatsch, Salvatore Vitale, Katja Stuke i Oliver Sieber, Agata Grzybowska, Antoinette de Jong i Robert Knoth, Rune Peitersen, Mark Curran czy członkowie kolektywu Sputnik Photos, Agnieszka Rayss i Michał Łuczak, to tylko wybrani artyści.

Pełny program festiwalu znajdziecie na stronie Kraków Photomonth > > >

Sekcja ShowOFF

Drugą, równie ważną część programu Miesiąca Fotografii w Krakowie, stanowi Sekcja ShowOFF, w ramach której zostaną zaprezentowane premierowe projekty debiutantów wyłonionych w drodze otwartego konkursu.

Przegląd Portfolio, wydarzenia towarzyszące i Krakow Photo Fringe

Przegląd Portfolio daje początkującym twórcom możliwość poddania swoich prac ocenie wybitnych specjalistów. Udział w Przeglądzie jest dla ambitnych artystów także szansą na nawiązanie cennych kontaktów, które mogą zaowocować przyszłą współpracą. Co roku na Przegląd Portfolio zgłasza się około setki kandydatów, spośród których najlepsza trzydziestka zostaje zaproszona do udziału w wydarzeniu.

Ważną częścią festiwalu są także wydarzenia towarzyszące, m.in. sympozjum Why Exhibit? / Po co komu wystawa? Podczas wydarzenia eksperci podejmą próbę odpowiedzi na wiele pytań, w tym: jak kultura wizualna w epoce cyfrowej wpływa na fizyczną prezentację fotografii i poszerza jej możliwości, w jaki sposób przepływ obrazów w przestrzeni mediów społecznościowych kształtuje doświadczenie wystawy, czy podział na sztukę wideo i fotografię ma jeszcze sens i co możemy zrobić z materiałami cyfrowymi. Sympozjum odbędzie się 1 czerwca w Muzeum Fotografii w Krakowie. Wydarzenia towarzyszące to także cykl paneli dyskusyjnych, skoncentrowanych wokół trzech głównych zagadnień festiwalu. W rozmowach wezmą udział artyści, kuratorka Programu Głównego oraz specjaliści z danych obszarów tematycznych. Program wydarzeń uzupełniają premiery książek, warsztaty, prezentacje, projekcje filmów i oprowadzania kuratorskie.

Krakow Photo Fringe to platforma pozwalająca na przedstawienie spektrum interesujących inicjatyw fotograficznych z całej Małopolski, które odbywają się równolegle do Miesiąca Fotografii w Krakowie.

Harmonogram Festiwalu > > >

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2018 - start 25 maja, zakończenie 24 czerwca.

Więcej o: