Zwolnienie z abonamentu RTV. Komu przysługuje? Zdaniem RPO płacić powinni też właściciele smartfonów

Każdy, kto posiada działający odbiornik radiowy lub telewizyjny, ma obowiązek jego rejestracji i uiszczania opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Niektóre osoby są jednak z niej zwolnione. Na kontrowersyjny pomysł dotyczący abonamentu RTV wpadł Rzecznik Praw Obywatelskich.

Abonament radiowo-telewizyjny od wielu lat budzi sporo negatywnych emocji. Nie wszystkim podoba się taki obowiązek wspierania mediów publicznych. Emocje budzą również kontrole przeprowadzane przez pracowników Poczty Polskiej. Ustawa abonamentowa jest już przestarzała, od jej wprowadzenia bowiem minęło prawie 18 lat. W związku z tym na dość kontrowersyjny pomysł wpadł Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. To raczej nie spodoba się Polakom.

Zobacz wideo [MATERIAŁ SPONSOROWANY] Zabieramy was na wycieczkę po Warszawie śladami Chopina

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zwolnienie z abonamentu RTV. Kto nie musi płacić? Ile wynosi abonament RTV w 2023 roku?

Kto nie płaci abonamentu RTV? Poza osobami, które nie posiadają odbiornika umożliwiającego natychmiastowy dostęp do radia lub telewizji, z opłat, zgodnie z ustawą abonamentową, zwolnione są:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Opłat abonamentowych nie muszą również uiszczać osoby całkowicie niezdolne do pracy, otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną, niesłyszące, niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., a także bezrobotne lub mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych (tj. zasiłek stały). Takie osoby muszą dostarczyć do placówki pocztowej wypełnione oświadczenie oraz dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia.

W 2023 roku abonament radiowo-telewizyjny wzrośnie i będzie wynosić:

  • 8,70 zł za 1 miesiąc za odbiornik radiowy,
  • 27,30 zł za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub radiowy i telewizyjny.

Opłacenie z góry abonamentu za cały rok do 25 stycznia 2023 roku uprawnia do 10-procentowej zniżki. Szczegóły dotyczące opłat i zniżek można znaleźć m.in. na stronie Poczty Polskiej.

Abonament RTV dla właścicieli smartfonów? Kontrowersyjny pomysł Rzecznika Praw Obywatelskich

Ustawa abonamentowa została uchwalona w kwietniu 2005 roku. Na pomysł dotyczący dostosowania ustawy do współczesnych czasów wpadł pod koniec ubiegłego roku Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Jak zauważył, ustawa nie uwzględnia urządzeń, takich jak smartfony czy tablety, na których również można odbierać radio i telewizję. Jego zdaniem, opłata nie obciąża na równi wszystkich obywateli i narusza zasadę powszechności abonamentu. Na kontrowersyjny pomysł RPO odpowiedział wicepremier Piotr Gliński. Przyznał, że definicja urządzenia dostosowanego do odbioru programu faktycznie jest dość nieprecyzyjna. – Kwestia poprawy obowiązujących w tym zakresie mechanizmów prawnych wymaga szczegółowej i spokojnej debaty publicznej, której efektem mogłaby być zmiana regulacji prawnej dotyczącej sposobu finansowania działalności misyjnej mediów publicznych – przyznał cytowany przez Wirtualnemedia.pl Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej o: