''Potop'' widziałeś ze sto razy, ale czy go dobrze pamiętasz?

1 / 15

Jak Kmicic i jego kompani bawią się w Lubiczu?

2 / 15

W takcie pojedynku na szable Wołodyjowski mówi Kmicicowi, że macha bronią jak:

3 / 15

Wołodyjowski tłumaczy Kmicicowi, że używa swojego drugiego imienia, Michał. A jak ma na pierwsze?

4 / 15

Bodajeś skonał w rozpaczy, bodaj ród twój wygasł, bodaj diabeł duszę z ciebie wywlókł, zdrajco! - z czyich ust padają te słowa?

5 / 15

Co dostała w prezencie Oleńka od księcia Bogusława Radziwiłła?

6 / 15

Kim jest pułkownik Kuklinowski?

7 / 15

Dokąd udaje się Kimicic-Babinicz, by dotrzeć do króla Jana Kazimierza?

8 / 15

Kto ratuje Kmicica-Babinicza z niewoli u pułkownika Kuklinowskiego?

9 / 15

Jakim terminem była określana ogromna armata, której wysadzenia podczas oblężenia Jasnej Góry podjął się Kimicic-Babinicz?

10 / 15

Jak nazywała się miejscowość, w której Oleńka przebywała razem z Bogusławem Radziwiłłem?

11 / 15

Co chce zrobić książę Radziwiłł z ciotką Oleńki?

12 / 15

Kto odczytuje na głos list króla, który rehabilituje Kmicica?

13 / 15

W kogo wciela się w filmie Leon Niemczyk?

14 / 15

Jakie są pierwsze słowa Oleńki, gdy poznaje prawdę na temat Kmicica?

15 / 15

Kto z tych aktorów NIE wystąpił w "Potopie"?