recenzje filmowe

Więcej o:

recenzje filmowe

  • Będzie sequel "Sexu w wielkim mieście"?

    tak: Będzie to komedia romantyczna, ale zdekonstruowana. Chcę pisać poważniejsze historie o miłości. Właśnie to było wspaniałe w tworzeniu "Sexu...": że publiczność serialu była przyzwyczajona do oglądania skomplikowanych historii i tej samej komplikacji spodziewała się po fabule. Tymczasem pierwsze recenzje filmowego

  • Mieszkańcy "Hawany- Miasta Utraconego"

    paz como en la Guerra" (1960) wydana w Londynie w 1993 roku; "Un oficio del siglo XX" (1963) - zbiór recenzji filmowych wydany też potem w Anglii; powieść "Tres Tristes Tigres" (1967), zbiory opowieści o Kubie "Exorcismos del estilo" i "O" (1975/76), cykl wykładów o filmie "Arcadia tos las noches